Contract colectiv de munca 2024-2026
 
HGR nr.395/2016
 
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 
Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
 
Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componen?ei ?i a atribu?iilor Consiliului etic care func?ioneaz? în cadrul spitalelor publice
 
hotararea-nr-1336-2022-pentru-aprobarea-regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-personalului-contractual-din-sectorul-bugetar-platit-din-fonduri-publice
 
legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii
 
legea-nr-283-2022-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-53-2003-codul-muncii-precum-si-a-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2019-privind-codul-administrativ
 
legea-nr-310-2022-privind-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-18-2021-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii-si-pentru-modificarea-unor-act
 
ordinul-nr-3670-2022-privind-stabilirea-programului-de-vizite-in-unitatile-sanitare-publice
 
decizia-nr-14-2022-pentru-modificarea-regulamentului-privind-organizarea-si-desfasurarea-activitatii-comisiei-nationale-teritoriale-de-etica-si-deontologie-a-ordinului-asistentilor-medical.pdf
 
ordinul-nr-370-2022-privind-publicarea-listei-unitatilor-sanitare-cu-paturi-incadrate-in-categoriile-de-acreditare-in-luna-decembrie-2022.pdf
 
anexele-nr-1-3-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-3955-1032-2022-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanat
 
legea-nr-293-2022-pentru-prevenirea-si-combaterea-cancerului
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica-din-31032022
 
ordinul-nr-3977-1051-2022-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-726-507-2017-privind-aprobarea-normelor-tehnice
 
ordinul-nr-4023-2022-privind-modificarea-anexei-nr-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-443-2022-pentru-aprobarea-preturilor-maximale-ale-medicamentelor-de-uz-uman-valabile-in-romania-car
 
ordinul-nr-443-2022-pentru-aprobarea-preturilor-maximale-ale-medicamentelor-de-uz-uman-valabile-in-romania-care-pot-fi-utilizate-comercializate-de-catre-detinatorii-de-autorizatie-de-puner
 
ordinul-nr-964-2022-privind-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica
 
regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2418-2022-de-modificare-a-regulamentului-ce-nr-333-2007-al-comisiei-in-ceea-ce-priveste-metodele-de-analiza-pentru-controlul-nivelurilor-de-oligoeleme
 
anexele-nr-1-51-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1068-627-2021-privind-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-in-anul-2
 
norma-metodologica-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-institutiilor-publice-planul-de-conturi-pentru-institutii-publice-si-instructiunile-de-aplicare-a-acestuia-din-12122005
 
programul-de-interes-national-de-prevenire-si-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-pentru-perioada-2023-2026-din-28122022
 
anexa-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-3986-2022-pentru-aplicarea-in-trimestrul-iii-2022-a-prevederilor-art-37-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-77-2011-privind-stabilirea-unor-c
 
ordinul-nr-2960-2022-pentru-aprobarea-reglementarii-tehnice-normativ-privind-proiectarea-executia-si-exploatarea-instalatiilor-sanitare-aferente-cladirilor-indicativ-i9-2022
 
Monitorul Oficial Partea I nr. 15(1)
 
hotararea-nr-304-2014-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-asistenta-medicala-transfrontaliera
 
normele-metodologice-privind-asistenta-medicala-transfrontaliera-din-16042014
 
 
Lista actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
 
hotararea-nr-1540-2022-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-696-2021-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-si-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-aco
 
hotararea-nr-1553-2022-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-423-2022-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate
 
hotararea-nr-1556-2022-privind-modificarea-unor-acte-normative-referitoare-la-programul-pentru-compensarea-cu-90-a-pretului-de-referinta-al-medicamentelor-pentru-pensionari-precum-si-pentr
 
ordinul-nr-1014-2022-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-aprobate-prin-ordinul-presedintel
 
ordinul-nr-3955-1032-2022-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1068-627-2021-privind-aprobarea-
 
ordinul-nr-180-2022-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-din-30032022
 
ordinul-nr-178-2023-privind-modificarea-si-completarea-anexelor-nr-1-si-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-443-2022-pentru-aprobarea-preturilor-maximale-ale-medicamentelor-de-uz-uman-va
 
hotararea-nr-720-2008-pentru-aprobarea-listei-cuprinzand-denumirile-comune-internationale-corespunzatoare-medicamentelor-de-care-beneficiaza-asiguratii-cu-sau-fara-contributie-personala-pe
 
ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate
 
ordinul-nr-1068-627-2021-privind-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-in-anul-2021-a-hg-nr-696-2021-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-si-a-contractului-cadru-care-reglementeaz
 
ordinul-nr-705-2021-pentru-aprobarea-documentelor-justificative-privind-raportarea-activitatii-realizate-de-catre-furnizorii-de-servicii-medicale-si-medicamente-formulare-unice-pe-tara-far
 
ordonanta-nr-21-2023-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-cu-impact-in-d
 
fisa-modificare-legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii-03.02.2023
 
anexele-nr-1-3-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-443-2022-pentru-aprobarea-preturilor-maximale-ale-medicamentelor-de-uz-uman-valabile-in-romania-care-pot-fi-utilizate-comercializate-de-c
 
anexele-nr-1-a-1-j-2-a-2-n-3-a-3-k-4-a-4-c-5-a-5-f-6-a-6-b-7-si-8-a-8-c-la-ordinul-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-705-2021-pentru-aprobarea-documentelor-justific
 
ordinul-nr-148-23-2023-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-publice-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1782-576-2006-privind-inregistrarea-si-rap
 
ordinul-nr-302-2023-privind-completarea-anexei-nr-1-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-443-2022-pentru-aprobarea-preturilor-maximale-ale-medicamentelor-de-uz-uman-valabile-in-romania-care
 
anexele-nr-1-si-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1605-875-2014-privind-aprobarea-modului-de-calcul-a-listei-denumirilor-co
 
ordinul-nr-465-2009-pentru-modificarea-unor-ordine-emise-de-ministrul-sanatatii
 
ordinul-nr-5-2020-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-monitorizarea-tratamentul-si-ingrijirea-pacientilor-critici-din-sectiil
 
ordinul-nr-792-2006-privind-desfasurarea-procedurii-de-investigatie-clinica-si-a-procedurii-de-evaluare-a-performantei-pentru-dispozitivele-medicale
 
ordinul-nr-90-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-273-2017-privind-aprobarea-comisiilor-de-experti-care-functioneaza-
 
ordinul-nr-273-2017-privind-aprobarea-comisiilor-de-experti-care-functioneaza-pe-langa-casa-nationala-de-asigurari-de-sanatate-a-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-acestora-si-a
 
ordinul-nr-458-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-1030-2009-privind-aprobarea-procedurilor-de-reglementare-sanitara-pentru-proiectele-de-amplasare-am
 
ordinul-nr-1030-2009-privind-aprobarea-procedurilor-de-reglementare-sanitara-pentru-proiectele-de-amplasare-amenajare-construire-si-pentru-functionarea-obiectivelor-ce-desfasoara-activitat
 
ordinul-nr-180-2022-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023 (1)
 
ordinul-nr-234-2022-pentru-aprobarea-machetelor-de-raportare-fara-regim-special-a-indicatorilor-specifici-si-a-metodologiei-transmiterii-rapoartelor-aferente-programelor-subprogramelor-nat
 
ordinul-nr-268-2013-privind-aprobarea-listei-materialelor-sanitare-de-care-beneficiaza-bolnavii-inclusi-in-programele-nationale-de-sanatate-curative-finantate-din-bugetul-fondului-national
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-din-30032022 (1)
 
ordinul-nr-585-2023-privind-modificarea-si-completarea-anexelor-nr-1-si-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-443-2022-pentru-aprobarea-preturilor-maximale-ale-medicamentelor-de-uz-uman-va
 
ordinul-nr-641-2021-privind-aprobarea-regulilor-de-confirmare-din-punctul-de-vedere-al-datelor-clinice-si-medicale-la-nivel-de-pacient-pentru-cazurile-spitalizate-in-regim-de-spitalizare-c
 
ordinul-nr-110-2023-pentru-completarea-ordinului-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-641-2021-privind-aprobarea-regulilor-de-confirmare-din-punctul-de-vedere-al-datel
 
Monitorul Oficial Partea I nr. 178-3-4
 
ordinul-nr-661-2023-privind-aprobarea-planurilor-de-actiune-sectoriale-pentru-dezvoltarea-resurselor-umane-in-sanatate-2023-2030
 
ordinul-nr-579-2023-pentru-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-comitetului-national-pentru-prevenirea-si-limitarea-infectiilor-asociate-asistentei-medicale
 
metodologia-privind-organizarea-si-desfasurarea-evaluarii-activitatii-managerului-spitalului-public-pentru-anul-2022-din-07032023
 
normele-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate-din-05012018
 
ordinul-nr-15-2018-1311-2017-pentru-aprobarea-normelor-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-d
 
ordinul-nr-1605-875-2014-privind-aprobarea-modului-de-calcul-a-listei-denumirilor-comerciale-si-a-preturilor-de-decontare-ale-medicamentelor-care-se-acorda-bolnavilor-in-cadrul-programelor
 
ordinul-nr-3626-2022-privind-criteriile-de-performanta-in-baza-carora-contractul-de-management-poate-continua-sau-poate-inceta-inainte-de-termen
 
normele-de-igiena-si-sanatate-publica-privind-mediul-de-viata-al-populatiei-din-04022014
 
ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate (1)
 
partea-1-din-anexele-nr-1-3-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-564-499-2021-pentru-aprobarea-protocoalelor-terapeutice-privind
 
partea-2-din-anexele-nr-1-3-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-564-499-2021-pentru-aprobarea-protocoalelor-terapeutice-privind
 
partea-3-din-anexele-nr-1-3-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-564-499-2021-pentru-aprobarea-protocoalelor-terapeutice-privind
 
anexa-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-689-157-2023-privind-modificarea-si-completarea-anexelor-nr-1-si-2-la-ordinul-ministr
 
ordinul-nr-6-2020-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-tratamentul-pacientilor-cu-infarct-miocardic-acut
 
ordinul-nr-101-2022-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-monitorizarea-tratamentul-si-ingrijirea-pacientilor-internati-in-unit
 
ordinul-nr-446-2015-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-tratamentul-pacientilor-critici-cu-leziuni-traumatice-acute (1)
 
ordinul-nr-450-2015-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-tratamentul-interventional-al-pacientilor-cu-accident-vascular-cerebr
 
ordinul-nr-489-2020-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-monitorizarea-tratamentul-si-ingrijirea-pacientilor-critici-cu-infect
 
ordinul-nr-875-2015-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-tratamentul-endoscopic-al-pacientilor-critici-cu-hemoragie-digestiva-
 
ordinul-nr-1419-2017-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-tratamentul-pacientilor-cu-arsuri
 
ordinul-nr-964-2022-privind-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica (1)
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica-din-31032022 (1)
 
ordinul-nr-844-191-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1068-627-2021-privind-aprobarea-no
 
guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate-din-05012018 (1)
 
ordinul-nr-1320-227-2023-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigur
 
ordinul-nr-119-2014-pentru-aprobarea-normelor-de-igiena-si-sanatate-publica-privind-mediul-de-viata-al-populatiei
 
ordinul-nr-1225-2023-privind-aprobarea-detalierii-pe-judete-si-pentru-municipiul-bucuresti-a-numarului-total-de-paturi-din-unitatile-sanitare-publice-si-private-pentru-care-casele-de-asigu
 
metodologia-de-includere-sau-excludere-a-medicamentelor-imunologice-prevazute-la-art-242-alin-3-din-legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii-in-lista-de-medicamente-de-care-b
 
normele-de-aplicare-a-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003-din-12122016
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-din-30032022 (2)
 
ordinul-nr-180-2022-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023 (2)
 
ordinul-nr-1360-2023-pentru-aprobarea-metodologiei-de-includere-sau-excludere-a-medicamentelor-imunologice-prevazute-la-art-242-alin-3-din-legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sana
 
ordinul-nr-1410-2016-privind-aprobarea-normelor-de-aplicare-a-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-din-30032022 (3)
 
ordinul-nr-180-2022-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023 (3)
 
ordinul-nr-317-2023-pentru-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-aprobate-prin-ordinul-presedintelui-casei-nationa
 
ordinul-nr-1673-2023-privind-aprobarea-ghidului-de-finantare-pentru-reforma-3-dezvoltarea-capacitatii-pentru-managementul-serviciilor-de-sanatate-si-managementul-resurselor-umane-din-sanat
 
regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-1020-2023-de-modificare-a-regulamentului-ue-nr-965-2012-in-ceea-ce-priveste-operatiunile-de-servicii-medicale-de-urgenta-cu-elicopterul-text-cu-releva
 
decretul-nr-758-2023-privind-promulgarea-legii-pentru-completarea-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003
 
legea-nr-138-2023-pentru-completarea-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003
 
ordinul-nr-1384-2010-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-management-si-a-listei-indicatorilor-de-performanta-a-activitatii-managerului-spitalului-public
 
ordinul-nr-436-2023-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-aprobate-prin-ordinul-presedintelu
 
ordinul-nr-1837-447-2023-privind-modificarea-si-completarea-anexelor-nr-1-si-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-564-499-2021
 
ordinul-nr-1857-441-2023-privind-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-hotararii-guvernului-nr-521-2023-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-si-a-contractului-cadru-care-regleme
 
hotararea-nr-423-2022-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate
 
ordinul-nr-323-2011-privind-aprobarea-metodologiei-si-a-criteriilor-minime-obligatorii-pentru-clasificarea-spitalelor-in-functie-de-competenta
 
ordinul-nr-1859-2023-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-323-2011-privind-aprobarea-metodologiei-si-a-criteriilor-minime-obligatorii-pentru-clasificarea-spit
 
regulamentul-cadru-de-organizare-si-functionare-a-comisiei-constituite-in-baza-prevederilor-art-87-alin-3-si-4-din-anexa-nr-2-la-hotararea-guvernului-nr-521-2023-pentru-aprobarea-pachetelo
 
criteriile-ce-stau-la-baza-indeplinirii-atributiilor-comisiei-constituite-in-baza-prevederilor-art-24-alin-4-si-5-din-anexa-nr-2-la-hotararea-guvernului-nr-521-2023-pentru-aprobarea-pachet
 
criteriile-ce-stau-la-baza-indeplinirii-atributiilor-comisiei-constituite-in-baza-prevederilor-art-87-alin-3-si-4-din-anexa-nr-2-la-hotararea-guvernului-nr-521-2023-pentru-aprobarea-pachet
 
ordinul-nr-633-2012-pentru-aprobarea-structurii-informatiilor-inscrise-pe-cardul-national-de-asigurari-sociale-de-sanatate
 
ordinul-nr-35-2021-privind-constituirea-consiliului-national-al-sigurantei-pacientului-si-aprobarea-statutului-acestuia
 
statutul-consiliului-national-al-sigurantei-pacientului-din-17022021
 
ordinul-nr-479-2023-privind-modificarea-ordinului-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-234-2022-pentru-aprobarea-machetelor-de-raportare-fara-regim-special-a-indicator
 
ordinul-nr-2033-2023-privind-aprobarea-detalierii-pe-judete-si-pentru-municipiul-bucuresti-a-numarului-total-de-paturi-din-unitatile-sanitare-publice-si-private-pentru-care-casele-de-asigu
 
anexele-nr-1-3-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-2108-495-2023-privind-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-ap
 
normele-metodologice-de-aplicare-a-hg-nr-521-2023-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-si-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-a-medicamentel
 
anexele-nr-1-si-2-la-hotararea-guvernului-nr-521-2023-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-si-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-a-medicame
 
contractul-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-a-medicamentelor-si-a-dispozitivelor-medicale-in-cadrul-sistemului-de-asigurari-sociale-de-sanatate-pentru-anii
 
hotararea-nr-401-2023-privind-aprobarea-planului-national-de-paturi-pentru-perioada-2023-2025
 
hotararea-nr-423-2022-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate (1)
 
ordinul-nr-2168-502-2023-privind-aprobarea-modelului-unic-al-biletului-de-trimitere-pentru-investigatii-paraclinice-utilizat-in-sistemul-asigurarilor-sociale-de-sanatate-si-a-instructiunil
 
ordonanta-de-urgenta-nr-115-2004-privind-salarizarea-si-alte-drepturi-ale-personalului-contractual-din-unitatile-sanitare-publice-din-sectorul-sanitar
 
anexele-nr-1-1a-1b-1c-1d-1e-2a-2b-si-3-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-2168-502-2023-privind-aprobarea-modelului-unic-al-bi
ordinul-nr-2321-541-2023-pentru-modificarea-anexei-nr-2a-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-2168-502-2023-privind-aprobarea-mo
 
 
instructiunea-privind-utilizarea-si-modul-de-completare-a-biletului-de-trimitere-pentru-investigatii-paraclinice-utilizat-in-sistemul-asigurarilor-sociale-de-sanatate-din-31052011
 
ordinul-nr-1703-390-2022-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-868-542-2011-privind-aprobarea-mode
 
ordinul-nr-1790-1071-2020-pentru-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-868-542-2011-privind-aprobarea-modelului-unic-a
 
ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii
 
hotararea-nr-565-2023-privind-aprobarea-acceptarii-unei-donatii-de-echipamente-medicale-aparatura-medicala-echipamente-it-si-autovehicule-de-catre-statul-roman-prin-ministerul-sanatatii-si
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-din-30032022 (4)
 
ordinul-nr-180-2022-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023 (4)
 
ordinul-nr-2299-2023-privind-aprobarea-ghidului-de-finantare-pentru-investitia-specifica-i33-investitii-in-sistemele-informatice-si-in-infrastructura-digitala-a-unitatilor-sanitare-publice
 
regulile-de-confirmare-clinica-si-medicala-a-cazurilor-spitalizate-in-regim-de-spitalizare-de-zi-din-30062021
 
metodologia-de-supraveghere-a-unitatilor-sanitare-cu-paturi-reinscrise-in-procesul-de-acreditare-din-04072023
 
ordinul-nr-224-2023-privind-aprobarea-metodologiei-de-supraveghere-a-unitatilor-sanitare-cu-paturi-reinscrise-in-procesul-de-acreditare
 
regulile-de-confirmare-clinica-si-medicala-a-cazurilor-spitalizate-in-regim-de-spitalizare-continua-din-30062021
 
1177_230712132542_001
 
1178_230712132748_001
 
normele-de-aplicare-a-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003-din-12122016 (1)
 
ordinul-nr-1410-2016-privind-aprobarea-normelor-de-aplicare-a-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003 (1)
 
ordinul-nr-2230-5050-2023-privind-modificarea-si-completarea-metodologiei-pentru-organizarea-si-certificarea-instruirii-profesionale-a-personalului-privind-insusirea-notiunilor-fundamental
 
ordinul-nr-2342-2023-pentru-modificarea-normelor-de-aplicare-a-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003-aprobate-prin-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-1410-2016
 
ordinul-nr-2386-555-2023-pentru-modificarea-normelor-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-
 
legea-nr-225-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-77-2011-privind-stabilirea-unor-contributii-pentru-finantarea-unor-cheltuieli-in-domeniul-sanatati
 
ordinul-nr-1192-745-2020-pentru-aprobarea-modelului-unic-al-certificatului-de-concediu-medical-si-a-instructiunilor-privind-utilizarea-si-modul-de-completare-a-certificatelor-de-concediu-m
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-publica-din-31032022 (2)
 
ordinul-nr-235-2022-privind-modificarea-si-completarea-ordinului-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-705-2021-pentru-aprobarea-documentelor-justificative-privind-rapo
 
ordinul-nr-774-2023-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-asigurarea-continuitatii-asistentei-medicale-primare-prin-centrele-de-permanenta
 
normele-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-din-30032022 (5)
 
ordinul-nr-180-2022-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023 (5)
 
ordinul-nr-614-2023-pentru-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-aprobate-prin-ordinul-presedintelui-casei-nationa
 
ordinul-nr-615-2023-pentru-modificarea-anexei-nr-1-la-ordinul-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-141-2017-privind-aprobarea-formularelor-specifice-pentru-verificarea
 
hotararea-nr-642-2023-privind-aprobarea-programului-national-de-dotare-cu-echipamente-a-cabinetelor-medicilor-de-familie-sau-pentru-cabinetele-medicale-asociate-a-programului-national-de-d
 
hotararea-nr-653-2023-pentru-modificarea-si-completarea-titlului-vii-taxa-pe-valoarea-adaugata-din-normele-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-aprobate-prin-h
 
hotararea-nr-663-2023-privind-infiintarea-registrului-national-de-cancer
 
ordinul-nr-2539-626-2023-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-2286-472-2022-privind-stabilirea-conditiilor-pen
 
ordinul-nr-2543-627-2023-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-publice-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1782-576-2006-privind-inregistrarea- (1)
 
ordinul-nr-2543-627-2023-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-publice-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1782-576-2006-privind-inregistrarea-si-r
 
ordinul-nr-2567-2023-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-stabilirea-indicatorilor-de-performanta-si-de-calitate-utilizati-in-vederea-selectarii-unitatilor-sanitare-cu-paturi-benefici (1)
 
ordinul-nr-2567-2023-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-stabilirea-indicatorilor-de-performanta-si-de-calitate-utilizati-in-vederea-selectarii-unitatilor-sanitare-cu-paturi-beneficiare-
 
ordinul-nr-2659-2023-pentru-modificarea-si-completarea-anexei-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-1834-2023-privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-dializa-public
 
ordinul-nr-2692-1889-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-ministrului-muncii-si-solidaritatii-sociale-nr-3423-2128-2022-privind-aprobarea-metodologiei-si-a-rapo (1)
 
ordinul-nr-2692-1889-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-ministrului-muncii-si-solidaritatii-sociale-nr-3423-2128-2022-privind-aprobarea-metodologiei-si-a-rapo
 
ordinul-nr-2860-2023-pentru-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-867-2015-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-trata
 
ordinul-nr-2906-2023-pentru-aplicarea-in-trimestrul-ii-2023-a-prevederilor-art-37-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-77-2011-privind-stabilirea-unor-contributii-pentru-finantarea-uno
 
ordinul-nr-2859-2023-pentru-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-101-2022-privind-aprobarea-modului-de-administrare-finantare-si-implementare-a-actiunilor-prioritare-pentru-monit
 
legea-nr-152-2020-privind-promovarea-sanatatii-si-prevenirea-imbolnavirilor
 
metodologia-de-evaluare-si-acreditare-a-unitatilor-sanitare-din-ambulatoriu-din-29052020
 
ordinul-nr-310-2023-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-de-evaluare-si-acreditare-a-unitatilor-sanitare-din-ambulatoriu-aprobata-prin-ordinul-presedintelui-autoritatii-nationale
 
ordinul-nr-358-2019-privind-aprobarea-metodologiei-de-evaluare-si-acreditare-a-unitatilor-sanitare-din-ambulatoriu
 
ordonanta-de-urgenta-nr-96-2016-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniile-educatiei-cercetarii-formarii-profesionale-si-sanatatii (1)
 
ordonanta-nr-40-2023-pentru-modificarea-legii-nr-152-2020-privind-organizarea-si-finantarea-serviciilor-de-promovare-a-sanatatii-si-prevenire-a-imbolnavirilor
 
ordonanta-nr-42-2023-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii-si-pentru-modificarea-si-completarea-altor-acte-normative
 
ordinul-nr-698-2023-pentru-modificarea-si-completarea-listei-materialelor-sanitare-de-care-beneficiaza-bolnavii-inclusi-in-programele-nationale-de-sanatate-curative-finantate-din-bugetul-f
 
ordinul-nr-2232-2023-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-depunerea-cererilor-de-acordare-a-avizului-de-oportunitate-in-vederea-implementarii-proiectelor-de-infrastructura-publica-de-sana.pdf
 
ordinul-nr-3065-716-2023-privind-modificarea-si-completarea-anexei-nr-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-1605-875-2014-privi.pdf
 
ordinul-nr-3120-2023-pentru-aprobarea-segmentelor-populationale-care-beneficiaza-de-prescrierea-eliberarea-si-decontarea-in-regim-de-compensare-a-medicamentelor-imunologice-folosite-pe (1)
 
ordinul-nr-3120-2023-pentru-aprobarea-segmentelor-populationale-care-beneficiaza-de-prescrierea-eliberarea-si-decontarea-in-regim-de-compensare-a-medicamentelor-imunologice-folosite-pentru
 
hotararea-nr-865-2023-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-111-2010-privind-concediul-si-indemnizatia-lu
 
hotararea-nr-18-2023-privind-stabilirea-valorii-minim-asigurate-pentru-incheierea-asigurarii-de-raspundere-civila-pentru-greseli-in-activitatea-profesionala-pentru-membrii-asociati-precum-
 
ordinul-nr-3157-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-nr-1408-2015-privind-infiintarea-unitatilor-de-accidente-vasculare-cerebrale-acute
 
ordinul-nr-3168-720-2023-privind-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-106-32-2015-pentru-aprobarea-regulamentelor-cad
 
ordinul-nr-774-2023-privind-modificarea-si-completarea-normelor-tehnice-de-realizare-a-programelor-nationale-de-sanatate-curative-pentru-anii-2022-si-2023-aprobate-prin-ordinul-presedintel
 
ordinul-nr-3300-799-2023-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-674-252-2012-privind-aprobarea-fo
 
ordinul-nr-3301-791-2023-privind-stabilirea-conditiilor-pentru-punerea-in-aplicare-a-dispozitiilor-art-31-alin-1-din-cap-ii-al-anexei-nr-ii-la-legea-cadru-nr-153-2017-privind-salarizar (1).pdf
 
ordinul-nr-3301-791-2023-privind-stabilirea-conditiilor-pentru-punerea-in-aplicare-a-dispozitiilor-art-31-alin-1-din-cap-ii-al-anexei-nr-ii-la-legea-cadru-nr-153-2017-privind-salarizarea-p
 
ordinul-nr-3473-2023-pentru-stabilirea-conditiilor-si-metodologiei-privind-avizarea-infiintarii-spitalelor-private-avizarea-structurii-organizatorice-si-avizarea-modificarii-acesteia-precu
 
legea-nr-281-2023-privind-modificarea-art-7-alin-1-din-legea-nr-56-2020-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-medical-participant-la-actiuni-medicale-impotriva-covid-19
 
hotararea-nr-27-2023-pentru-modificarea-codului-de-etica-si-deontologie-al-asistentului-medical-generalist-al-moasei-si-al-asistentului-medical-din-romania-adoptat-prin-hotararea-adunarii-
 
ordonanta-de-urgenta-nr-88-2023-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-cu-
 
legea-nr-296-2023-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare-pentru-asigurarea-sustenabilitatii-financiare-a-romaniei-pe-termen-lung
 
ordonanta-de-urgenta-nr-90-2023-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-reducere-a-cheltuielilor-bugetare-pe-anul-2023-in-vederea-incadrarii-in-tinta-de-deficit-bugetar-asumata-prin-programul-de-c
 
ordinul-nr-953-2023-pentru-modificarea-si-completarea-anexei-nr-1-la-ordinul-ministrului-finantelor-publice-nr-923-2014-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-generale-referitoare-la-exerc
 
ordonanta-de-urgenta-nr-168-2022-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare-prorogarea-unor-termene-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative
 
ordinul-nr-1010-2023-pentru-completarea-ordinului-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-516-2023-privind-aprobarea-regulilor-de-confirmare-din-punctul-de-vedere-al-date
 
fisa-modificare-legea-drepturilor-pacientului-nr-46-2003-11.11.2023
 
 
Legislatie pe site-ul Ministerului Sanatatii


Ultima modificare: 10.11.2023
(c)2005-2023 SCJU Craiova