Tarifele calculate la nivelul unitatii pentru servicii medicale la cerere dupa cum urmeaza:

In vedereaaplicarii Ordinului 1100/2006 privind intocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale acordate, precum si in vederea publicarii pe site-ul Spitalului Clinic judetean de Urgenta Craiova a tarifelor aplicate la nivelul unitatii conform legislatiei in vigoare va redam mai jos urmatoarele:

         Tarifele calculate la nivelul unitatii a analizelor de laborator (laborator analize medicale si laborator anatomie patologica), investigatiilor radiologice, explorarilor functionale, diverse servicii medicale ce vor fi luate in calculul decontuluide cheltuieli cat si pentru servicii medicale la cerere;

         Tariful pe zi spitalizare calculat pe fiecare sectie clinica ( va sta la baza calculului decontului de cheltuieli pentru pacientii internati);

         57.53( 58 ) lei reprezinta tarifulpentru insotitori /apartinatori;cu mentiunea ca acest tarif cuprinde decat cazare, pentru servirea mesei acestia se pot adresa cantinei spitalului ( serviciu externalizat)

         Pachetul de proceduri pentru pacientii ce beneficiaza la cererea acestora de servicii medicale de recuperare medicina fizica si balneologie;

Cele prezentate mai sus vor fi publicate pe site-ul unitatii si vor fi introduse in programul informatic al unitatii in vederea incadrarii in legislatia in vigoare cu aplicabilitate imediata.

 

Pentru evitarea eventualelor disfunctionalitati in ceea ce priveste incasarea contravalorii serviciilor medicale furnizate la cerere, tarifele cu zecimale rezultate din calculatiile de prÍt au fost rotunjite.

 

Tarife recuperare

Tarife nedecontate de CAS