In vederea aplicarii Ordinului 1100/2006 privind intocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale acordate, precum si in vederea publicarii pe site-ul Spitalului Clinic judetean de Urgenta Craiova a tarifelor aplicate la nivelul unitatii conform legislatiei in vigoare va redam mai jos urmatoarele:

         Tarifele calculate la nivelul unitatii a analizelor de laborator (laborator analize medicale si laborator anatomie patologica), investigatiilor radiologice, explorarilor functionale, diverse servicii medicale ce vor fi luate in calculul decontului de cheltuieli cat si pentru servicii medicale la cerere;

         57.53 ( 58 ) lei reprezinta tariful pentru insotitori ;

         Pachetul de proceduri pentru pacientii ce beneficiaza la cererea acestora de servicii medicale de recuperare medicina fizica si balneologie;

         Tarifele pentru servicii medicale acordate pacientilor la cererea acestora pentru determinarea gradului de invaliditate sau a capacitatii de munca .

         Tariful de intocmire a referatului de Medicina Muncii va fi 12 lei.

Cele prezentate mai sus vor fi publicate pe site-ul unitatii si vor fi introduse in programul informatic al unitatii in vederea incadrarii in legislatia in vigoare cu aplicabilitate imediata.