Conditii generale de internare
 
- Actul de identitate
- Biletul de internare semnat de medicul din ambulator
- Cardul de sanatate,dovada calitatii de asigurat
 
În cazurile de urgentă nu este necesar biletul de trimitere.


Ultima modificare: 22.11.2015
(c)2005-2015 SCJU Craiova