SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ NR.1 CRAIOVA                            

SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ              

APROBAT

DIRECTOR

 

Conf. Univ. Dr. Petrescu Florin

                                                                                  

PLANUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ LUNARĂ ŞI ANUALĂ PE TEME ŞI EXERCIŢII ÎN ANUL 2012

 

Nr.

Crt.

 

LUNA

                               Specialitatea:

  SERVICIUL PRIVAT DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

Tema prezentată

 

Cine execută pregătirea

 

OBS.

1

IANUARIE

2012

 

TEMA 1

          1. Prezentarea actelor normative care

              reglementează activitatea în domeniul

              managementului situaţiilor de urgenţă.

         2. Organizarea şi încadrarea serviciilor private

              pentru situaţii de urgenţă.

 

 

 

Şef SPSU

 

 

2

FEBRUARIE

2012

 

TEMA 2

1.      Organizarea protecţiei civile în România.  

      Rolul, locul şi atribuţiile protecţiei civile.

2.      Drepturile şi obligaţiile ce revin membrilor

      serviciilor publice voluntare pentru situaţii de

      urgenţă.

 

 

 

Şef SPSU

 

 

3

MARTIE

2012

 

TEMA 3

        1. Intervenţia în cazul producerii unui cutremur.

 

2. Tactica stingerii incendiilor la agenţii

      economici, mijloace folosite pentru localizarea

      şi lichidarea incendiilor.

 

 

 

Şef SPSU

 

 

4

APRILIE

2012

 

TEMA 4

1. Măsuri de prevenire şi protecţie a populaţiei (cutremur, inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, etc.).

2. Stingerea incendiilor pe timp de noapte, organizarea şi intervenţia cu forţele şi mijloacele din dotarea seviciului voluntar şi privat pentru situaţii de urgenţă.

 

 

 

 

Şef SPSU

 

 

5

MAI

2012

 

TEMA 5

            1. Factorii de risc existenţi în zone de

                competenţă a serviciului privat pentru situaţii    .           de urgenţă.

2. Cunoaşterea tehnicii şi mijloacelor din   dotarea serviciului privat, exploatarea şi întreţinerea acesteia.

 

 

 

 

Şef SPSU

 

 

6

IUNIE

2012

 

TEMA 6

1.    Accidentul nuclear sau chimic :

-         Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de accident nuclear sau chimic

-         Mijloace de protecţie individuală sau colective.

2.       Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea

serviciului privat pentru  situaţii de urgenţă, intervenţia pentru salvarea oamenilor, evacuarea bunurilor materiale, localizarea şi lichidarea incendiului- exerciţiu practic.

 

 

 

 

Şef SPSU

 

 

7

IULIE

2012

 

TEMA 7

1. Primul ajutor – Principii de bază :

                Primul ajutor în caz de hemoragii, fracturi,  

                arsuri, electrocutări.

2. Măsuri de prevenirea incendiilor pe timpul

    sezonului secetos.

  

 

 

Şef SPSU

 

 

8

AUGUST

2012

 

TEMA 8

1. Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale prin evacuare.

2. Cauze, pericole şi măsuri de prevenire a incendiilor în zonele cu risc ridicat.

 

 

 

Şef SPSU

 

 

9

SEPTEMBRIE

2012

 

TEMA 9

1.   Armele de nimicire în masă :

-         Arma nucleară

-         Arma chimică

-         Arma biologică

2.   Măsuri de prevenirea incendiilor la locul de 

    muncă.

 

 

 

 

Şef SPSU

 

 

10

OCTOMBRIE

2012

 

TEMA 10

1.  Conducerea protecţiei civile în situaţii de

     conflict armat sau război.

           2.  Pregătirea mijloacelor şi utilajelor de  

                intervenţie pentru iarnă.

 

 

Şef SPSU

 

 

11

NOIEMBRIE

2012

 

TEMA 11

1.  Măsuri şi reguli de comportare la recepţionarea semnalelor de alarmare.

2. Modalităţi de intervenţie pentru stingerea incendiilor pe timp de iarnă – exerciţiul practic.

 

 

 

Şef SPSU

 

 

12

DECEMBRIE

2012

 

TEMA 12

1.      Verificarea anuală a cunoştinţelor pe bază de teste şi exerciţii practice privind intervenţia pentru stingerea incendiului.

 

 

Şef SPSU

 

 

                           

 

 

ÎNTOCMIT,

Şef S.P.S.U.

GHIŢĂ Valentin