Drepturile si obligatiile pacientului
 
Drepturile asiguratilor
 
Potrivit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pacientii au urmatoarele drepturi:
 
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, în conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
b) sa fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, daca îndeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa îsi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, material sanitare si dispositive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventive si de promovare a sanatatii, inclusive pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k) sa beneficieze de dispositive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
 
 
Obligatiile asiguratilor
 
Pentru a beneficia de servicii medicale, asiguratii au si obligatii, reglementate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate:
 
a) sa se inscribe pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familieori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduit civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.
 
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stability prin contractul-cadru.
 
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medical considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.
 
Dreptul la îngrijiri medicale
• Pacientii au dreptul la tratament si îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate.
• Pacientii au dreptul de a fi respectati ca persoane fara nicio discriminare.
• Pacientii au dreptul de a cere si obtine o alta opinie medicala.
• Pacientii au dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa (urmarile refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului).
 
Confidentialitatea informatiilor
 
Fiecare pacient are dreptul la confidentialitatea informatiilor privind starea sa de sanatate, diagnosticul formulat si metodele de tratament, dar si la respectarea intimitatii pe parcursul desfasurarii examinarilor, consultatiilor si tratamentelor medicale si chirurgicale.
De asemenea, toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
Dreptul la demnitate
Pacientului trebuie sa i se respecte dreptul la intimitate, dreptul la dreptul la tratament împotriva durerilor, dreptul la un sfârsit demn, protectia integritatii corpului, respectarea vietii private si principiul nediscriminarii.
 

 


Ultima modificare: 22.11.2015
(c)2005-2015 SCJU Craiova