SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

 

 

TEMELE CADRU

PENTRU PROIECTUL /LUCRAREA DE SPECIALITATE

-         concursul organizat in perioada 19-21.01.2011 pentru ocuparea funcţiei DIRECTOR MEDICAL

 

 

 

            1.                                  SPITALIZAREA CONTINUA SI SPITALIZAREA DE ZI

LA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

 

 

a)      Serviciile clinice oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

b)      Modul de cuantificare, codificare, colectare, raportare si validare

c)      Receptivitatea la exigentele pacientilor

d)      Masuri de imbunatatire a activitatii sectiilor clinice

 

 

            2.              ANALIZA ACTIVITATII AMBULATORIULUI  INTEGRAT  AL SPITALULUI

 

a)      Profilul cabinetelor de specialitate si fluxul de date intre acestea

b)      Evaluarea performantei cabinetelor de specialitate

c)      Masuri de crestere a adresabilitatii la cabinetele din componenta ambulatoriului

d)      Eficientizarea activitatii Ambulatoriului integrat

 

 

            3.       EVALUAREA INVETIGATIILOR PARACLINICE OFERITE PACIENTILOR INTERNATI

Masuri de crestere a calitatii acestora

 

 

a)      Principalele investigatii ce se efectueaza in laboratoarele spitalului

b)      Aparatura din dotare

c)      Pregatirea profesionala a personalului ce ofera aceste servicii

d)      Circuitul documentelor intre sectiile clinice si laboaratoare

e)      Raportul cost-eficienta al acestor investigatii

 

            4.   INVATAMANT- CERCETARE MEDICALA ASISTENTA MEDICALA DE PERFORMANTA PRIN ATRAGERE DE FONDURI EUROPENE

 

a)      Integrarea invatamantului medical superior cu activitatea sectiilor spitalului

b)      Exigentele nationale si internationale ale invatamantului si cercetarii medicale

c)      Propuneri de imbunatatire a performantelor spitalului pe baza acestei analize, prin atragere de fonduri europene

e)      Desfasurarea acestor activitati la nivelul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

 

5.         EVALUAREA SPITALULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITĂŢII

 

 

a)      Calitatea serviciilor;

b)      Calitatea datelor raportate;

c)      Calitatea personalului;

d)      Satisfacţia pacienţilor

 

            6.         EVALUAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE FURNIZATE DE SPITAL

 

 

a)      Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii medicale furnizate;

b)      Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate(codificare, colectare, transmitere, validare);

c)      Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;

d)      Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice

 

7.      SCHIMBAREA PROFILULUI UNUI SPITAL CU PERFORMANŢE NESATISFĂCĂTOARE

a)      Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului (urgenţă, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc.);

b)      Transformarea într-un centru multifuncţional de tip ambulatoriu;

c)      Transformarea într-un centru medico-social;

d)      Privatizarea unor secţii din cadrul spitalului.

 

 

STRUCTURA PROIECTULUI

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;
  1. Scop;
  2. Obiective – indicatori;
  3. Activităţi:

a)      definire;

b)      încadrare în timp – grafic Gantt

c)      resurse necesare – umane, materiale, financiare;

d)      responsabilităţi.

  1. Rezultate aşteptate;
  2. Monitorizare – indicatori;
  3. Evaluare – indicatori.