TEMELE CADRU

PENTRU PROIECTUL /LUCRAREA DE SPECIALITATE

-         concursul organizat in perioada 19-21.01.2011 pentru ocuparea funcţiei DIRECTOR ÎNGRIJIRI

 

 

1.                                 EVALUAREA INGRIJIRILOR DIN PUNCT DE VEDERE

AL CALITATII

 

 

a)      Calitatea serviciilor efectuate de cadrele medii

b)      Cuantificarea ingrijirilor medicale

c)      Pregatirea profesionala a personalului medical mediu

d)      Raspuns la exigentele pacientilor

e)      Eficienta activitatii personalului mediu

 

 

2.                             ANALIZA ACTIVITATII IGENICO-SANITARE DIN SPITAL

 

 

a)      Sfera de cuprindere

b)      Conditii materiale si umane existente

c)      Capacitatea de raspuns a spitalului fata de nevoile pacientilor

d)      Propuneri de imbunatatire si eficienta

 

 

3.                              EVALUAREA RELATIEI DINTRE SERVICIILE MEDICALE

                                                      SI CELE ADMINISTRATIVE

 

 

a)      Analiza circuitelor functionale

b)      Activitatile administrative ce insotesc actul medical

c)      Circuitul pacientului in sectie, servicii administrative si laboratoare

d)      Reducerea cheltuielilor admistrative

 

4 .                    CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL

a)      identificarea factorilor de risc

b)      masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

 

 

5.                     IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE IN SPITAL

            a) focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului

            b)actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor

 

 

 

 

 

6.         COMUNICAREA ASISTENT –PACIENT: PERCEPTIE, PROFESIONALISM, DEONTOLOGIE

MEDICALA

            a)esenta continutului activitatii medicale, relatia asistent – pacient

            b) propuneri de imbunatatire a procesului de comunicare

 

 

7.          PROCESUL DE ANALIZA A NEVOII DE FORMARE IN SANATATE

            a) evaluare comparativa a rezultatelor cursurilor de formare

            b) propunere scrisa a planului de analiza a nevoii de formare

 

 

8.          FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA

EFICIENTIZARII SPITALULUI

            a) fundamentarea activitatilor

      b) propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii

 

 

STRUCTURA PROIECTULUI

 

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;
  1. Scop;
  2. Obiective – indicatori;
  3. Activităţi:

a)      definire;

b)      încadrare în timp – grafic Gantt

c)      resurse necesare – umane, materiale, financiare;

d)      responsabilităţi.

  1. Rezultate aşteptate;
  2. Monitorizare – indicatori;
  3. Evaluare – indicatori.