SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

                        CRAIOVA

 

 

TEMELE CADRU

PENTRU PROIECTUL PROIECTUL DE MANAGEMENT

concursul organizat īn perioada 02-05 NOIEMBRIE 2010  pentru ocuparea funcţiei de MANAGER

 

 

1.                                             SPITALIZAREA CONTINUĂ ŞI SPITALIZAREA DE ZI

                                          LA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

 

a) Serviciile clinice oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

b) Modul de cuantificare, codificare, colectare, raportare şi validare

c) Receptivitatea la exigenţele pacienţilor

d) Măsuri de īmbunătăţire a activităţii secţiilor clinice

 

 

2.                     ANALIZA ACTIVITĂŢII AMBULATORIULUI DE INTEGRAT AL SPITALULUI

 

a) Profilul cabinetelor de specialitate şi fluxul de date īntre acestea

b) Evaluarea performanţei cabinetelor de specialitate

c) Măsuri de creştere a adresabilităţii la cabinetele din componenţa ambulatoriului

d) Eficientizarea Ambulatoriului integrat

 

 

3.                                             EVALUAREA INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE

                                                            OFERITE PACIENŢILOR INTERNAŢI

                                                               Măsuri de creştere a calităţii acestora

 

a) Principalele investigaţii ce se efectuează īn laboratoarele spitalului

b) Aparatura din dotare

c) Pregătirea profesională a personalului ce oferă aceste servicii

d) Circuitul documentelor īntre secţiile clinice şi laboratoare

e) Raportul cost-eficienţă al acestor investigaţii

 

 

4.                                             ĪNVĂŢĂMĀNT - CERCETARE MEDICALĂ

                                             ASISTENŢA MEDICALĂ DE PERFORMANŢĂ

 

a) Integrarea īnvăţămāntului medical superior cu activitatea secţiilor spitalului

b) Exigenţele naţionale şi internaţionale ale īnvăţămāntului şi cercetării medicale

c) Propuneri de īmbunătăţire a performanţelor spitalului pe baza acestei analize

d) Desfăşurarea acestor activităţi la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

5.                                             ĪMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

 

a)                  Evaluarea īncadrării cu personal pe categorii;

b)      Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi īncadrarea cu personal;

c)      Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi īncadrarea cu personal;

d)      Metode de creştere a performanţei personalului;

e)      Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical

 

6.                                             EVALUAREA SPITALULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITĂŢII

 

 

a)      Calitatea serviciilor;

b)      Calitatea datelor raportate;

c)      Calitatea personalului;

d)      Satisfacţia pacienţilor

 

7.                                             STRATEGIA MANAGEMENTULUI ĪN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR

 

 

a)      Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);

b)      Modalităţi de achiziţie;

c)      Evaluarea stocurilor;

d)      Indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor.

 

8.                                 FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ĪN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂŢII SPITALULUI

 

a)      Fundamentarea activităţilor;

b)      Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;

c)      Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

 

9.                                             EVALUAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE FURNIZATE DE SPITAL

 

 

a)      Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii medicale furnizate;

b)      Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate(codificare, colectare, transmitere, validare);

c)      Īmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;

d)      Propuneri de4 īmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice

 

 

 

10.                                           ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO - FINANCIARE A SPITALULUI

 

 

a)      Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

b)      Analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri, secţii);

c)      Alternative de contractare a serviciilor īn sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

d)      Propuneri de īmbunătăţire a finanţării spitalului  din surse publice şi private.
 

 

STRUCTURA PROIECTULUI

 

 

 

                        A) Tipul, profilul, structura spitalului şi activitatea acestuia

                        B) ANALIZA SWOT a spitalului

                        C) Probleme crtitice

                        D) Probleme prioritare ale spitalului (dezvoltarea temei alese)

                        E) Planul de dezvoltare pe problema prioritară aleasă (scop, obiective, activităţi, rezultate                                        aşteptate, monitorizarea evaluării).