SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

 

 

TEMELE CADRU

PENTRU PROIECTUL –LUCRAREA DE SPECIALITATE

-         concursul organizat in perioada 29-31 august 2011 pentru ocuparea functiei DIRECTOR FINANCIAR

 

 

1.                                       ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE

A SPITALULUI IN 2010 FATA DE 2009

 

 

a)      Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

b)      Analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri, secţii);

c)      Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

d)      Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului  din surse publice şi private.
 

 

2.                             CONTRACTAREA SERVICIILOR MEDICALE CU CAS- DOLJ  PE  2011

 

 

a)     Oferta de servicii pe tipuri de servicii

b)     Principii ale contractarii

c)      Fundamentarea indicatorilor cantitativi si calitativi

d)     Masuri de imbunatatire a finantarii spitalului

 

 

3.                                         BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

 

a)      Veniturile spitalului pe surse

b)      Cheltuielile spitalului pe articole, titluri, etc.

c)      Indicatori de eficienta pe baza de BVC

 

 

4.                            FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE SECTII CLINICE PE ANUL 2011

 

 

a)      Defalcarea pe sectii a veniturilor spitalului in functie de indicatorii negociati cu CAS Dolj

b)      Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli

c)      Alocarea cheltuielilor indirecte

d)      Indicatori de eficienta a sectiilor

 

 

 

5.         STRATEGIA MANAGEMENTULUI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR

 

 

a)      Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);

b)      Modalităţi de achiziţie;

c)      Evaluarea stocurilor;

d)      Indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor.

 

6.         FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂŢII SPITALULUI

 

a)      Fundamentarea activităţilor;

b)      Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;

c)      Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

 

 

7.                     GESTIUNEA FINANCIARA A SPITALULUI

            a) analiza pe baza de bilant

            b)analiza pe baza contului de profit si pierdere

 

 

8.                     EVALUAREA EFICIENTEI INVESTITIEI PRIN MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE

            a) constituirea fondului de dezvoltare a spitalului

            b) fundamentarea deciziei de investitii

 

 

9.         MODALITATEA DE CONDUCERE SI ORGANIZARE A CONTABILITATII FINANCIARE A

SPITALULUI

            a) evaluarea eficientei sistemului informatic in activitatea financiar – contabila

            b) propuneri de imbunatatire a evidentei financiar-contabile

 

 

10.                   UTILIZAREA DRG-ului CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT  FINANCIAR

            a)DRG-ul si bugetul spitalului

            b)Impactul DRG-ului asupra resurselor financiare ale spitalului

 

 

STRUCTURA PROIECTULUI

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;
  1. Scop;
  2. Obiective – indicatori;
  3. Activităţi:

a)      definire;

b)      încadrare în timp – grafic Gantt

c)      resurse necesare – umane, materiale, financiare;

d)      responsabilităţi.

  1. Rezultate aşteptate;
  2. Monitorizare – indicatori;
  3. Evaluare – indicatori.