SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

 

 

 

I. STATISTICA SANITARA

 

 

1. Definitie

2. Obiect

3. Metoda

 

II. STATISTICA SI DINAMICA INFORMATIEI

 

1.Surse de informatii si notiuni fundamentale in demografie

2. Statica populatiei

3. Dinamica populatiei

4. Consecintele staticii populatiei.

 

 

III. PROMOVAREA SANATATII

 

1.Screeningul si studiile de prevalenta

a)      Definirea si scopul screeningului

b)      Criteriile de alegere a bolilor care fac obiectul unui screening

c)      Calitatile probelor de screening.

 

 

 

IV.SISTEMUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE DIN ROMANIA

 

1.Caracteristici ale sistemului de sanatate din Romania inainte de 1990

2. Principiile de baza ale reformei sanitare si obiectivele urmarite de stat in aplicarea principiilor generale.

3. Finantarea in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania

4. Resurse umane pentru sanatate

5. Organizarea ingrijirilor de sanatate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.SISTEMUL PRINCIPALILOR INDICATORI STATISTICI, UTILIZATI IN DOMENIUL OCROTIRII SANATATII

 

1.      Demografie

2.      Varsta medie a populatiei

3.      Speranta de viata la nastere

4.      Rata de inlocuire

5.      Indicele brut de natalitate

6.      Indicele mortalitatii neonatale

7.      Indicele nuptialitatii

8.      Indicele divortialitatii

9.      Indicele total al sporului migratoriu al populatiei.

 

 

 

VI. ECONOMIA SANITARA

1. Indicatori de performanta ai spitalului:

a)      Utilizarea paturilor

b)      Durata nedie de utilizare/ pat

c)      Rulajul bolnavilor/pat

2. Indicatorii calitatii diagnosticului

a)      Indicele de neconcordanta (definitie si formula de calcul)

3. Indicele de deces (definitie si formula de calcul)

4. Indicele infectiilor interioare(definitie si formula de calcul)

b) Incidenta

c) Prevalenta

5. Evaluarea activitatii sectiilor chirurgicale ( definitie si formula de calcul

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1. Manual de Statistica Sanitara - Dr.Petre Muresan, Ed.Medicala, Bucuresti, 1980.

2. Sanatatea publica si management sanitar Dr.Emilia Patru, Ed.Medicala Universitara, Craiova, 2006

 

 

 

 

 

 

CONDUCEREA