SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT - SECTIA ORTOPEDIE

 

 

 

I.SISTEMUL INFORMATIONAL SANITAR

 

1. Definitia sistemului in general

2. Structura interna a unei organizatii(sistem): subsistem decizional, operational si informational

3. Principiile sistemului informational sanitar

4. Organizarea fisierului central din ambulatoriu de spital

5. Evidentele primare si tehnico-operative auxiliare de la nivelul spitalului.

 

II. DEMOGRAFIA

 

1.Numarul si structura populatiei (pe medii, genuri, grupe de varsta)

2. Natalitatea si fertilitatea

a)      Definitie

b)      Surse de informatii

c)      Indicatorii utilizati in masurarea si analiza natalitatii si fertilitatii

3. Mortalitatea generala.

 

III. MORBIDITATEA

 

1. Morbiditatea:

a)      Definitie

b)      Studiu statistica al morbiditatii

2. Incidenta morbiditatii

a)      Definitie

b)      Unitatile de observare

c)      Documnetele de inregistrare si raportare

d)      Indicatori folositi la masurarea incidentei

3. Morbiditatea cu ITM si invaliditate, morbiditatea spitalizata

a)      Definitie

b)      Unitati de observare

c)      Documente de inregistrare si raportare

4. Codificarea cauzei de deces:

a)      Definitii de termeni

b)      Reguli de diagnostic si codificare in ICD- 10

c)      Codificarea duala

d)      Clasificarea Australiana a procedeelor

e)      Clasificarea DRG

 

 

 

 

 

 

 

IV. ECONOMIA SANITARA

 

1. Aspecte generale de economie sanitara:

 

a)      Definitie

b)      Obiect

c)      Scop

d)      Metoda

2. Indicatori de performanta ai spitalului:

a)      Utilizarea paturilor

b)      Durata nedie de utilizare

c)      Rulajul bolnavilor

d)      Alti indicatori de evaluare ai activitatii spitalicesti

3. Cheltuieli bugetare:

a)      pe spital(total si medicamente)

b)      pe pat ( total si medicamente)

c)      pe bolnav ( total si medicamente)

d)      pe o zi de spitalizare ( total si medicamente)

4. Indicatori de evaluare ai activitatii altor unitati sanitare

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1. Manual de Statistica Sanitara - Dr.Petre Muresan, Ed.Medicala, Bucuresti, 1980.

2. Sanatatea publica si management sanitar Dr.Emilia Patru, Ed.Medicala Universitara, Craiova, 2006

 

 

 

 

 

 

CONDUCEREA