Tematica pentru ocuparea postului temporar vacant de psiholog stagiar

 

1.     Sănătate , suferinţă, boală ( semnificaţia şi natura bolii, caracteristicile psihologice ale bolii,  conceptul de normalitatate)

2.     Evaluarea psihopatologică şi psihodiagnostică a adultului( evaluarea proceselor cognitive : găndire, memorie, limbaj, atenţie  etc)

3.     Evaluarea psihopatologică şi psihodiagnostică a copilului( dezvoltarea psihomotorie a copilului)

4.     Semiologia proceselor psihice ( senzaţia, percepţia, atenţia, memoria, găndirea, imaginaţia, limbajul, procesele afective, procesele voliţionale)

5.     Tulburările de personalitate: (Clasificarea şi caracterizarea tulburărilor de personalitate, trasături psihologice şi psihopatologice, tulburările de personalitate şi comorbiditate, complicaţiile tulburărilor de personalitate, prognosticul tulburărilor de personalitate)

 6.   Patologie psihosexuală ( tulburările conduitei sexuale)

 7.  Trauma pierderilor multiple şi supravieţuirea

 8.  Metode de evaluare psihologică şi psihodiagnostică (teste psihologice utilizate în evaluarea clinică: descriere, evaluare)

  9. Tipuri de psihoterapie ( psihoterapie experienţială şi a unificării, terapie cognitiv-comportamentală, hipnoză clinică şi terapie eriksoniană, terapia existenţială, psihoterapia centrată pe pesoană, psihoterapia transpersonală, psihoterapia tranzacţională)

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

 

1.     Barbier Dominigue – Ieşirea din depresie ,Ed. Trei, 2005

2.     Chamberlain David- Mintea noului născut, Ed. Salco, 2009

3.     Dafinoiu, Ion- Elemente de psihoterapie integrativă, Ed. Polirom, 2001

4.     Dafinoiu, Ion, Vargha J-L,  Hipnoză clinică, Ed. Polirom, 2003

5.     Enăchescu , Constantin- Tratat de psihosexologie, Ed Polirom,2003

6.     Freud, Sigmund- Inhibiţie, simptom, angoasă, Ed. Trei, 2001

7.     Freud, Sigmund –Psihologia inconştientului, Ed. Trei, 2000

8.     Freud, Sigmund –Psihopatologia vieţii cotidiene, Ed. Mediarex,

9.     Golu, Mihai –Dinamica personalităţii, Ed. Geneze, 1993

10. Holdevici, Irina  Psihoterapii scurte ,Ed. Ceres, 2000

11. Holdevici, Irina  - Psihoterapia anxietăţii, Ed. Dual Tech, 2002

12. Ionescu, George – Tulburările personalităţii  , Ed. Asklepios, 1997

13. Ionescu Şt., Adrian  Anxietatea, ghid de evaluare şi tratament ,Ed. Alpha, 1999

14. Kafka, John   Realităţi multiple în psihanaliză, Ed Trei, 1999

15. Lipton, Bruce- Biologia credinţei,Ed.For You,2005

16. Marcelli, Daniel-  Tratat de psihopatologia copilui,Ed. Fundaţiei Generaţiea2003

17. Mitrofan, Iolanda, Buzducea Doru- Psihologia pierderii şi terapia durerii, Ed. Albedo, 1999

18. Mitrofan, Iolanda –Psihoterapie, Ed. Sper,2008

19. Mitrofan, Iolanda – Orientarea experienţială în psihoterapie, Ed. Sper, 2000

20. Mitrofan, Nicolae, Mitrofan Laurenţiu- Testarea psihologică, Ed.Polirom, 2005

21. Predescu,V- Psihiatrie, Ed.Medicală, 1989

22. Rogers, Carl   Adeveni o persoană, Ed. Trei, 2008

23. Tudose, Florin, Tudose, Catalina, Dobranici, Letiţia- Psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Ed.Infomedica,2002

24.  Winnicott, D.W. – Procesele de maturizare, Ed Trei ,2004

25.  Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale – American Psychiatric Association