TEMATICA PSI

pt. funcţia de pompier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor Ón domeniul situaţiilor de urgenţă.

 

2. Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei ţi internelor nr. 712/2005.

 

3. Lege nr. 212/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004.

 

4. Lege nr. 307/2006 privind apărarea Ómpotriva incendiilor.

 

5. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărarea Ómpotriva incendiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEF BIROU SIUAŢII DE URGENŢĂ,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EC. GHIŢĂ VALENTIN