Director Ingrijiri Medicale

 

BIBLIOGRAFIE

pentru† concursul de ocupare a functiei de director ingrijiri medicale, din perioada 19-21 ianuarie 2011

 

A.DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

 

1.Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

3.Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si bolile profesionale cu modificarile. si completarile ulterioare.

5.Hotararea Guvernului nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului Cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Ordinul MS/CNAS nr Nr. 265/408 privind Normele metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.522/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exercitarea controlului financiar preventive, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002, aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.914/2006, privind aprobarea normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1782/576/2006, privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.

9.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.916/2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare.

10.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 919/2006, privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatile spitalului.

13. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor din punct de vedere al competentelor, resurselor material şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţă medical de urgenţă şi Óngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi Ón stare critică.

n punct de vedere al competentelor.

14.Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.261/06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţărea, dezinfecţia şi sterilizarea Ón unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

B.DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

††

1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul spitalului, Bucureşti, 2009

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN