Director Financiar - Contabil

BIBLIOGRAFIE

pentru  concursul de ocupare a functiei de Director financiar - contabil din perioada 29-31 august 2011

 

A .DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

 

1.Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

3.Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările Si completările ulterioare. 

6.Legea 337/2006, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

7. Hotararea Guvernului nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G 34/2006, cu modificările Si completările ulterioare

9.Ordonanta Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Ordonanta Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările Si completările ulterioare.

11. Ordonanta Guvernului nr.80/2001, privind stabilirea de normative pentru institutiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Hotararea Guvernului nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu  modificarile si completarile ulterioare.  

13.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.522/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv

14.Ordinul Ministrului Finantelor Publice NR.1792/2002, aprobaraea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările Si completările ulterioare.

15. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1043/2010, privind aprobarea normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public.

16.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.914/2006, privind aprobarea normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificările Si completările ulterioare.

17. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor din punct de vedere al competentelor, resurselor material Si umane Si al capacităTii lor de a asigura asistenTă medical de urgenTă Si îngrijirile medicale definitive pacienTilor aflaTi în stare critică.

18. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 60/32/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale, cu modificările Si completările ulterioare.

19.Legea bugetului

20.Ordinul Ministrului Sănătații Si al președintelui CNAS nr.1591/1110/2010, pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naTionale de sănătate pentru anii 2011 și 2012.

21.. Legea 330/2009  Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările Si completările ulterioare.

22. Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările Si completările ulterioare.

23. Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

 

B.DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR   

1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul spitalului, BucureSti, 2009

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN