SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

METODOLOGIA

de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din perioada 18-21 ianuarie 2011      

 

 

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL – 18-20 IANUARIE 2011

 

18.01.2011

-                                       între orele 9,00-12,00- întrunirea comisiei la sediul unităţii din strada Tabaci, Nr1, cabinet Manager, în vederea elaborării testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă, pe baza bibliografiei pentru concurs. Testle-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă  se introduc în plicuri  care se sigilează. Persoanele care participă la elaborarea sigilarea testului-grilă/ subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc sala până la începerea probei;

-                                       la orele 12,00- începerea probei, care va dura 2 ore, candidaţii fiind supravegheaţi pe tot parcursul celor două ore de doi secretari; pentru rezolvarea testului-grilă/lucrării scrise candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră.

-                                       la orele 14,00 – ridicarea testelor-grilă/lucrărilor scrise în prezenţa întregii comisii de concurs şi afişarea baremului de corectare;

-                                       între orele 14,00-16,00 – corectarea testelor – grilă/lucrărilor scrise de către comisia de concurs;

-                                       orele 16,00 – afişarea rezultatelor;

-                                       între orele 16,00-17,00 membrii comisiei vor analiza proiectul/lucrarea  de specialitate pe tema aleasă.

 

 19.01.2011

-                                       depunere contestaţii până la orele 16,00;

-                                       ora 16,00- susţinerea orală a proiectului/lucrării de specialitate în plenul comisiei de concurs. În urma susţinerii orale a lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs;

 

20.01.2011

-                                       orele 13,00 – interviul de selecţie – se desfăşoară în plenul comisiei de concurs.

-                                       Orele 15,00 afişarea rezultatelor finale.

Contestaţiile se pot depune până pe data de 21.01.2011, orele 15,00. Soluţionarea contestaţiilor se va face până pe 22.01.2011, orele 15,00.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media finală cel puţi 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul- grilă/ lucrarea scrisă, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

 

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN

 

 

 

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

METODOLOGIA

de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din perioada 18-21 ianuarie 2011      

 

 

DIRECTOR MEDICAL – 19-21 IANUARIE 2011

19.01.2011

-                                       între orele 9,00-12,00- întrunirea comisiei la sediul unităţii din strada Tabaci, Nr1, cabinet Manager, în vederea elaborării testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă, pe baza bibliografiei pentru concurs. Testele-grilă /subiectele pentru lucrarea scrisă  se introduc în plicuri  care se sigilează. Persoanele care participă la elaborarea sigilarea testului-grilă/ subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc sala până la începerea probei;

-                                       la orele 12,00- începerea probei, care va dura 2 ore, candidaţii fiind supravegheaţi pe tot parcursul celor două ore de doi secretari; pentru rezolvarea testului-grilă/lucrării scrise candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră.

-                                       la orele 14,00 – ridicarea testelor-grilă/lucrărilor scrise în prezenţa întregii comisii de concurs şi afişarea baremului de corectare;

-                                       între orele 14,00-16,00 – corectarea testelor – grilă/lucrărilor scrise de către comisia de concurs;

-                                       orele 16,00 – afişarea rezultatelor;

-                                       între orele 16,00-17,00 membrii comisiei vor analiza proiectul/lucrarea  de specialitate pe tema aleasă.

 

 

 20.01.2011

-                                       depunere contestaţii până la orele 16,00;

-                                       ora 16,00- susţinerea orală a proiectului/lucrării de specialitate în plenul comisiei de concurs. În urma susţinerii orale a lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs;

-                                        

 

 

21.01.2011

-                                       orele 13,00 – interviul de selecţie – se desfăşoară în plenul comisiei de concurs.

-                                       Orele 15,00 afişarea rezultatelor finale.

 

Contestaţiile se pot depune până pe data de 22.01.2011, orele 15,00. Soluţionarea contestaţiilor se va face până pe 23.01.2011, orele 15,00.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media finală cel puţi 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul- grilă/ lucrarea scrisă, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

 

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN

 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

METODOLOGIA

de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din perioada 18-21 ianuarie 2011      

 

 

DIRECTOR ÎNGRIJIRI – 19-21 IANUARIE 2011

19.01.2011

-                                       între orele 9,00-12,00- întrunirea comisiei la sediul unităţii din strada Tabaci, Nr1, cabinet Manager, în vederea elaborării testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă, pe baza bibliografiei pentru concurs. Testele-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă  se introduc în plicuri  care se sigilează. Persoanele care participă la elaborarea sigilarea testului-grilă/ subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc sala până la începerea probei;

-                                       la orele 12,00- începerea probei, care va dura 2 ore, candidaţii fiind supravegheaţi pe tot parcursul celor două ore de doi secretari; pentru rezolvarea testului-grilă/lucrării scrise candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră.

-                                       la orele 14,00 – ridicarea testelor-grilă/lucrărilor scrise în prezenţa întregii comisii de concurs şi afişarea baremului de corectare;

-                                       între orele 14,00-16,00 – corectarea testelor – grilă/lucrărilor scrise de către comisia de concurs;

-                                       orele 16,00 – afişarea rezultatelor;

-                                       între orele 16,00-17,00 membrii comisiei vor analiza proiectul/lucrarea  de specialitate pe tema aleasă.

 

 

 20.01.2011

-                                       depunere contestaţii până la orele 16,00;

-                                       ora 16,00- susţinerea orală a proiectului/lucrării de specialitate în plenul comisiei de concurs. În urma susţinerii orale a lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs;

-                                        

 

 

21.01.2011

-                                       orele 13,00 – interviul de selecţie – se desfăşoară în plenul comisiei de concurs.

-                                       Orele 15,00 afişarea rezultatelor finale.

 

Contestaţiile se pot depune până pe data de 22.01.2011, orele 15,00. Soluţionarea contestaţiilor se va face până pe 23.01.2011, orele 15,00.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media finală cel puţi 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul- grilă/ lucrarea scrisă iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

 

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN