SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

METODOLOGIA

de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director – Director financiar - contabil din perioada 29-31 august 2011

 

 

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL – 29-31 AUGUST  2011

 

29.08.2011

-                                       între orele 9,00-12,00- întrunirea comisiei la sediul unităţii din strada Tabaci, Nr1, cabinet Manager, în vederea elaborării testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă, pe baza bibliografiei pentru concurs. Testle-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă  se introduc în plicuri  care se sigilează. Persoanele care participă la elaborarea sigilarea testului-grilă/ subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc sala până la începerea probei;

-                                       la orele 12,00- începerea probei, care va dura 3 ore, candidaţii fiind supravegheaţi pe tot parcursul celor două ore de doi secretari; pentru rezolvarea testului-grilă/lucrării scrise candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră.

-                                       la orele 15,00 – ridicarea testelor-grilă/lucrărilor scrise în prezenţa întregii comisii de concurs şi afişarea baremului de corectare;

-                                       între orele 15,00-16,00 – corectarea testelor – grilă/lucrărilor scrise de către comisia de concurs;

-                                       orele 16,00 – afişarea rezultatelor;

-                                       între orele 16,00-17,00 membrii comisiei vor analiza proiectul/lucrarea  de specialitate pe tema aleasă.

 

 30.08.2011

-                                       depunere contestaţii până la orele 16,00;

-                                       orele 16,00- susţinerea orală a proiectului/lucrării de specialitate în plenul comisiei de concurs. În urma susţinerii orale a lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs;

 

31.08.2011

-                                       orele 13,00 – interviul de selecţie – se desfăşoară în plenul comisiei de concurs.

-                                       Orele 15,00 afişarea rezultatelor finale.

Contestaţiile pentru rezultatul final (cu excepția interviului de selecție) se pot depune până pe data de 01.09.2011, orele 15,00. Soluţionarea contestaţiilor se va face până pe 02.09.2011, orele 15,00.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media finală cel puţi 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul- grilă/ lucrarea scrisă, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

 

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN