Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202   Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

NR. 22761 DIN 23.05.2022

 

ANUNŢ

 

            În conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează examen pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic a următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

I.  

1.        Psiholog practicant – 1 post vacant – SPITAL;

2.        Fizician medical – 1 post vacant – Laborator Radioterapie;

 

II.

1.        Asistent medical generalist – 2 posturi vacante – Secţia clinică Pediatrie I;

2.        Asistent medical generalist – 1 post vacant – Centrul de Hemodializă;

3.        Asistent medical generalist – 1 post vacant – Secţia clinică Nefrologie;

4.        Asistent medical generalist – 1 post vacant – Secţia clinică Chirurgie generală II;

5.        Asistent medical generalist – 3 posturi vacante – Secţia clinică Gastroenterologie;

6.        Asistent medical generalist debutant – 1 post vacant – Secţia clinică Gastroenterologie;

7.        Asistent medical generalist – 2 posturi vacante – Secţia clinică Gastroenterologie – Comp. Medicină internă;

8.        Asistent medical generalist – 3 posturi vacante – Bloc operator Chirurgie cardiovasculară;

9.        Asistent medical generalist debutant – 1 post vacant – Bloc operator Chirurgie cardiovasculară

10.    Asistent medical generalist – 2 posturi vacante – Secţia Chirurgie cardiovasculară;

11.    Asistent medical generalist principal – 1 post vacant – Secţia Chirurgie cardiovasculară;

12.    Asistent medical generalist – 6 posturi vacante – UPU SMURD;

13.    Asistent medical generalist – 1 post vacant – Secţia clinică Chirurgie toracică;

14.    Asistent medical generalist – 5 posturi vacante – Secţia clinică A.T.I.;

15.    Asistent medical generalist – 6 posturi vacante – Secţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.;

16.    Asistent medical generalist – 1 post vacant – Bloc operator III;

17.    Asistent medical generalist debutant – 2 posturi vacante – Secţia clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;

18.    Asistent medical generalist – 5 posturi vacante – Secţia clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;

19.    Asistent medical de radiologie – 3 posturi vacante – Laboratorul de Radiologie şi imagistică medicală;

 

III.

1.    Autopsier – 1 post vacant – Serviciul de Anatomie patologică;

2.    Brancardier – 1 post vacant – UPU SMURD;

3.    Brancardier – 4 posturi vacante – SPITAL;

4.    Brancardier – 1 post vacant – Secţia clinică A.T.I.;

5.    Brancardier – 3 posturi vacante – Secţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.;

6.    Infirmieră – 1 post vacant – Secţia clinică Pediatrie I;

7.    Infirmieră – 1 post vacant – Secţia clinică Chirurgie generală I;

8.    Infirmieră – 1 post vacant – Secţia clinică Gastroenterologie – Comp. Medicină internă;

9.    Infirmieră – 2 posturi vacante – Secţia clinică A.T.I.;

10.    Infirmieră – 1 post vacant – Secţia clinică A.T.I. – Compart. A.T.I. copii;

11.    Infirmieră debutantă – 6 posturi vacante – Secţia Chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.;

12.    Infirmieră debutantă – 6 posturi vacante – Secţia clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;

13.    Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante – Secţia clinică A.T.I.;

14.    Infirmieră – 3 posturi vacante – UPU SMURD;

15.    Îngrijitoare – 2 posturi vacante – UPU SMURD;

 

IV.

1.        Curier – 1 post vacant – Birou Administrativ – personal deservire;

2.        Garderobier – 1 post vacant – Birou Administrativ – Garderobă;

3.        Muncitor calificat IV (electrician) – 1 post vacant – Activitate de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire;

4.        Muncitor calificat IV (instalator sanitar) – 2 posturi vacante – Activitate de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire;

5.        Pompier – 1 post vacant - Birou Securitatea muncii, PSI, protectie civila şi situaţii de urgenţă – personal deservire.

 

Pentru înscrierea la examen candidaţii depun cererea de înscriere la examen, în care se menţionează postul ocupat la data iniţierii procedurii de organizare a examenului însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, la Serviciul R.U.N.O.S. până la data de 25.05.2022, orele 14.00.

Examenul va consta în 2 etape succesive, după cum urmează:

            - proba scrisă

            - proba interviu

Pentru probele examenului, punctajele sunt următoarele:

            a. pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

            b. pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi proba interviu candidaţi care au obţinut minimum 60 de puncte. Punctajul final se calculează ca sumă a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Punctajele obţinute la cele 2 probe, precum şi punctajul final se afişează la Avizier şi pe site-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, după încheierea examenului, în aceeaşi zi.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a examenului, inclusiv a rezultatelor finale ale examenului se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei „admis” sau „respins”, prin afişare la locul desfăşurării examenului. Comunicarea rezultatelor finale ale examenului se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi la interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, la Registratura spitalului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la Avizier şi pe site-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul de ocupare a postului vacant corespunzător unei funcţii publice sau contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului, cu obligaţia înlocuirii documentelor a căror valabilitate a expirat.

 

 

 

 

Examenul se va desfăşura după cum urmează:

·        24.05.2022-25.05.2022 – depunere cerere de înscriere şi declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – în intervalul orar 08.00 – 14.00;

·        26.05.2022 – verificare cereri de înscriere şi afişare listă candidaţi;

·        30.05.2022, începând cu orele 09.00 – proba scrisă;

·        30.05.2022, orele 16.00 – afişare rezultate proba scrisă;

·        31.05.2022 – contestaţii proba scrisă;

·        31.05.2022 – orele 16.00 – afişare rezultate soluţionare contestaţii;

·        02.06.2022 – începând cu orele 09.00 – proba interviu;

·        02.06.2022, orele 16.00 – afişare rezultate proba interviu;

·        03.06.2022 – contestaţii proba interviu;

·        03.06.2022 – orele 16.00 – afişare rezultate soluţionare contestaţii şi rezultate finale;

 

Ora şi locul de desfăşurare a examenului pentru fiecare categorie de funcţii se va afişa la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a spitalului până vineri, 27.05.2022.

 

Bibliografiile se găsesc la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a spitalului: http://scjuc.ro.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

 

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN

 

  

Cerere inscriere (format PDF si DOC)

Declaratie consimtamant prelucrare date(format PDF si DOC)


 

BIBLIOGRAFIE asistent medical de radiologie (format PDF)

BIBLIOGRAFIE asistent medical generalist (format PDF)

BIBLIOGRAFIE autopsier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE brancardier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE curier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE electrician (format PDF)

BIBLIOGRAFIE fizician medical (format PDF)

BIBLIOGRAFIE garderobier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE infirmiera (format PDF)

BIBLIOGRAFIE ingrijitoare (format PDF)

BIBLIOGRAFIE instalator sanitar (format PDF)

BIBLIOGRAFIE pompier (format PDF)

BIBLIOGRAFIE psiholog practicant (format PDF)


 

LISTA CANDIDATI INSCRISI (format PDF)


 

ANUNT SALI PROBA SCRISA (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST (format PDF)

Rezultat proba scrisa ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultat proba scrisa AUTOPSIER (format PDF)

Rezultat proba scrisa FIZICIAN (format PDF)

Rezultat proba scrisa MEDIC DENTIST (format PDF)

Rezultat proba scrisa MUNCITORI+DESERVIRE (format PDF)

Rezultat proba scrisa PERSONAL AUXILIAR(format PDF)

Rezultat proba scrisa PSIHOLOG (format PDF)


 

ANUNT INTERVAL ORAR CONTESTATII (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii proba scrisa

REZULTAT CONTESTATIE- ASISTENT MEDICAL GENERALIST SCRIS (format PDF)

REZULTAT CONTESTATIE-PERSONAL AUXILIAR SCRIS (format PDF)


 

 

ANUNT SALI PROBA INTERVIU (format PDF)


 

Rezultate interviu

Rezultat interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST (format PDF)

Rezultat interviu ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultat interviu AUTOPSIER (format PDF)

Rezultat interviu FIZICIAN (format PDF)

Rezultat interviu MUNCITORI+DESERVIRE (format PDF)

Rezultat interviu PERSONAL AUXILIAR (format PDF)

Rezultat interviu PSIHOLOG (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST (format PDF)

Rezultate finale ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE (format PDF)

Rezultate finale AUTOPSIER (format PDF)

Rezultate finale FIZICIAN (format PDF)

Rezultate finale MUNCITORI+DESERVIRE (format PDF)

Rezultate finale PERSONAL AUXILIAR (format PDF)

Rezultate finale PSIHOLOG (format PDF)


 

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)