SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ

CRAIOVA

 

 

CONDITII

DE PARTICIPARE SI ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PE DATA 19 SEPTEMBRIE 2011 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR TEMPORAR VACANTE DE ÎNGRIJITOARE, POMPIER, REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT, STATISTICIAN DEBUTANT, BRANCARDIER, PSIHOLOG STAGIAR

 

ÎNGRIJITOARE, BRANCARDIER

CONDITII DE PARTICIPARE

 

-         Vârsta de minimum 18 ani împliniti;

-         Capacitate deplină de exercitiu;

-         Stare de sănătate corespunzătoare postului de îngrijitoare, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

-         Absolvent  scoală generala;

-         Nu a fost condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals sau a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie;

 

ACTELE NECESARE

 

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         diplomă de absolvire;

-         certificat de nastere;

-         certificat de căsătorie ;

-         buletin de identitate;

-         cazier judiciar;

-         fisă de aptitudine (fisa medicală de la medicul de medicina muncii);

-         copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă  ;

-         curriculum vitae;

-         taxă de înscriere – 50 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 26 august 2011, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

 

POMPIER

 

CONDITII DE PARTICIPARE

 

-         Vârsta de minimum 18 ani împliniti;

-         Capacitate deplină de exercitiu;

-         Stare de sănătate corespunzătoare postului , atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

-         Absolvent  scoală generala;

-         Nu a fost condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals sau a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie;

 

ACTELE NECESARE

 

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         diplomă de absolvire;

-         certificat de nastere;

-         certificat de căsătorie ;

-         buletin de identitate;

-         cazier judiciar;

-         fisă de aptitudine (fisa medicală de la medicul de medicina muncii);

-         copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă  ;

-         curriculum vitae;

-         taxă de înscriere – 50 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 26 august 2011, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT, STATISTICIAN DEBUTANT

 

CONDITII DE PARTICIPARE

 

-         Vârsta de minimum 18 ani împliniti;

-         Capacitate deplină de exercitiu;

-         Stare de sănătate corespunzătoare postului , atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

-         studii medii de specialitate sau studii medii;

-         Nu a fost condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals sau a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie;

 

ACTELE NECESARE

 

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         diplomă de absolvire;

-         certificat de nastere;

-         certificat de căsătorie ;

-         buletin de identitate;

-         cazier judiciar;

-         fisă de aptitudine (fisa medicală de la medicul de medicina muncii);

-         copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă  ;

-         curriculum vitae;

-         taxă de înscriere – 50 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 26 august 2011, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHOLOG STAGIAR

 

CONDITII DE PARTICIPARE

 

-         Vârsta de minimum 18 ani împliniti;

-         Capacitate deplină de exercitiu;

-         Stare de sănătate corespunzătoare postului , atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

-         diploma de licență în specialitate;

-         Nu a fost condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals sau a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie;

 

ACTELE NECESARE

 

-         formularul de înscriere;

-         copia actului de identitate;

-         diplomă de absolvire;

-         certificat de nastere;

-         certificat de căsătorie ;

-         buletin de identitate;

-         cazier judiciar;

-         fisă de aptitudine (fisa medicală de la medicul de medicina muncii);

-         copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă  ;

-         curriculum vitae;

-         taxă de înscriere – 50 lei RON

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate

Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 26 august 2011, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

 

 

MANAGER,

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN