SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ

CRAIOVA

 

 

 

CONDITII

de înscriere la concursul organizat în perioada 29-31 august 2011 pentru ocuparea postului specific comitetului director de Director financiar-contabil, conform Ord. MS  284/2007

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORUL FINANCIAR- CONTABIL

 

-         domiciliul stabil în România;

-         nu sunt condamnati penal sau în curs de urmărire penală;

-         sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);

-         nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

-         sunt absolventi de învătământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în profil economic;

-         au cel putin  2 ani vechime în specialitatea studiilor;

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER,

CONF. UNIV.DR. PETRESCU FLORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSARUL DE ÎNSRIERE LA CONCURS

trebuie să contină următoarele documente

 

 

-         cererea de înscriere;

-         copie de pe actul de identitate;

-         copie legalizată de pe diploma de licentă sau de absolvire, după caz;

-         curriculum vitae;

-         adeverinta care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

-         cazierul judiciar;

-         copii de pe diplomele de studii si alte acte care atestă calitatea de doctor în stiinte medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competente/atestate etc., în functie de postul pentru care concurează;

-         declaratia pe proprie răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunostintă că a început urmărirea penală asupra sa;

-         declaratia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

-         adeverinta din care să rezulte că este apt medical, fizic si neuropsihic;

-         proiectul/ lucrarea de specialitate.

 

 

Taxa de înscriere- 400 lei RON

 

 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei până pe data de 19 august  2011.

 

 

 

 

 

MANAGER,

CONF. UNIV.DR. PETRESCU FLORIN