SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

ANUNŢ

 

 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs pe data de 6 decembrie 2010  în conformitate cu prevederile Ord.MS nr.698/2001, modificat şi completat cu Ord. MS nr.378/2002, următoarele  posturi:

·      un post medic specialist oncologie medicală la Secţia Clinică Oncologie medicală;

·      trei  posturi medic specialist ATI la Secţia Clinică ATI

·      un  post medic rezident ultimul an ATI la Secţia Clinică ATI;

·      un  post medic specialist chirurgie generală la Secţia Clinică Chirurgie Generală II;

·      un post medic specialist cardiologie în cadrul Ambulatoriului integrat;

·      un post medic rezident ultimul an medicină de urgenţă la UPU;

·      două posturi de medic specialist urologie la Secţia Clinică Urologie;

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·      cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;

·      copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;

·      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 a ordinelor menţionate;

·      declaraţia scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil pe postul pentru care doreşte să concureze;

·      certificat privind starea de sănătate;

·      copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică;

·      chitanţa de plată a taxei de concurs

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 19 noiembrie 2010, orele 15,00.

Tematica şi bibliografia de concurs sunt cele specifice gradului profesional şi specialităţii postului pentru care candidează şi sunt afişate la sediul unităţii din strada Tabaci nr.1, pe site-ul spitalului www.scjuc.ro şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro la secţiunea Informare - concursuri, examene, diplome etc.

Taxa de concurs este în valoare de 150 lei RON şi se va achita la casieria spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii.

 

 

 

 

MANAGER, 

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN


Cerere inscriere concurs (format Word)

Acte necesare incadrare medici rezidenti