A N U N Ţ

 

                        Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă scoaterea la concurs a posturilor specifice Comitetului Director, şi anume:  

            - director financiar  – contabil – în perioada 18-20 ianuarie 2011

            -  director medical şi director de îngrijiri - în perioada 19-21 ianuarie 2011

 

     Concursul se va desfăşura în conform cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/12.02.2007, privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din spitalele publice - şi va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL:

            a) test - grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică a postului, probă care se va susţine pe data de 18.01.2011 - orele 12. Acesta se va desfăşura pe durata a cel mult 3 ore.

            b) susţinerea proiectului / lucrării de specialitate pe o tema de specialitate din domeniul de activitate al postului, probă care se va susţine pe data de  19.01.2011 – orele 16,00;

            c) interviul de selecţie, probă care se va susţine pe data de 20.01.2011, orele 13,00.

 

DIRECTOR MEDICAL ŞI DIRECTOR ÎNGRIJIRI:

            a) test - grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică a postului, probă care se va susţine pe data de 19.01.2011 - orele 12. Acesta se va desfăşura pe durata a cel mult 3 ore.

            b) susţinerea proiectului / lucrării de specialitate pe o tema de specialitate din domeniul de activitate al postului, probă care se va susţine pe data de  20.01.2011 – orele 16,00;

            c) interviul de selecţie, probă care se va susţine pe data de 21.01.2011, orele 13,00.

                       

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 08 ianuarie 2011, orele 15,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/502306- Serviciul Resurse Umane

           


  Conditii de inscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor specifice Comitetului Director
  Tematica pentru postul de director medical
  Tematica pentru postul de director financiar-contabil
  Tematica pentru postul de director de ingrijiri
  Teme cadru pentru proiect - director financiar-contabil
  Teme cadru pentru proiect - director ingrijiri
  Teme cadru pentru proiect - director medical
  Metodologie concurs