Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642

CUI: 5002142

Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523

E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

 

ANUNŢ

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă data privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de medic, după cum urmează:

 

        1 post de medic specialist n specialitatea A.T.I. pentru pentru Secţia clinică A.T.I. Compartiment A.T.I. copii - concursul va avea loc n data de 26.09.2022, orele 10,00 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia clinică A.T.I., etaj 3, sala de raport;

 

        1 post de medic specialist n specialitatea cardiologie pentru Laboratorul de Angiografie, Cateterism Cardiac şi Cardiologie Intervenţională - concursul va avea loc n data de 30.09.2022, orele 09,00 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia Cardiologie, etaj 4;

 

        1 post de medic specialist n specialitatea ortodonţie şi ortopedie dento-facială pentru Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi Cabinet stomatologie - concursul va avea loc n data de 27.09.2022, orele 09,00 la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, etaj 1, Catedra de ortodonţie şi ortopedie dento-facială bd. 1 Mai nr.66;

 

        1 post de medic specialist n specialitatea pneumologie pentru Secţia clinică Medicină internă Compartiment Pneumologie - concursul va avea loc n data de 28.09.2022, orele 10,00 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia clinică Medicină internă, etaj 2, sala de raport;

 

        1 post de medic specialist n specialitatea oncologie medicală pentru Secţia clinică Oncologie medicală - concursul va avea loc n perioada 26.09.2022 - 27.09.2022, orele 11,00, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia Cardiologie, etaj 3;

 

        1 post de medic specialist n specialitatea radioterapie pentru Secţia clinică radioterapie - concursul va avea loc n perioada 29.09.2022 - 30.09.2022, orele 09,00 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia clinică Recuperare, medicină fizică şi balneologie, etaj 1, sala de raport;

 

        1 post de medic primar n specialitatea medicină de laborator pentru Laboratorul de analize medicale - concursul va avea loc n data de 28.09.2022, orele 09,00 la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, corp B, etaj 1, sala 101 bd. 1 Mai nr.66;

 

MANAGER,

DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN