SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA

         CRAIOVA

Nr. 26186/21.07.2017

 

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

Posturi vacante:

 

-         Asistent medical generalist debutant – 10 posturi  pentru Ambulatoriul integrat

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Laborator explorări functionale;

-         Asistent medical debutant profil radiologie – 2 posturi pentru Laborator radioterapie

-         Asistent medical debutant profil radiologie – 3 posturi pentru Laborator de radiologie si imagistică medicală;

-         Asistent medical debutant profil laborator – 3 posturi pentru Laboratorul de analize medicale

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi pentru Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (epidemiologie);

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Compartimentul de arsi - Sectia clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă ;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Secţia clinică ortopedie traumatologie;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia clinică chirurgie si ortopedie pediatrică ;

-         Asistent medical debutant profil laborator – 2 posturi pentru UPU-SMURD – Compartiment analize medicale;

-         Asistent medical licenţiat generalist debutant – 2 posturi pentru Secţia clinică de gastroenterologie;

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post  pentru Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj;

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post  pentru Statia centrală de sterilizare

-         Asistent social debutant – 1 post pentru spital

 

 

-         Registrator medical debutant – 11 posturi în cadrul Serviciului de evaluare si statistică medicală

 

Concursul se va desfăsura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 01.09.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba practică :

     * în data de 05.09.2017 -  ora 10,00

 

3. Proba interviu :

     * în data de 07.09.2017,  ora  9,00

 

 

 

 

 

 

 

-         Infirmieră debutantă – 3 posturi pentru Secţia clinică ATI;

-         Infirmieră debutantă – 5 posturi pentru Compartiment ATI copii;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică chirurgie II;

-         Infirmieră debutantă – 1 posturi pentru Compartimentul pneumologie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică chirurgie si ortopedie pediatrică;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Bloc operator VII -  chirurgie pediatrică;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Sectia clinică neonatologie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Sectia clinică ortopedie traumatologie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Sectia clinică neurochirurgie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică recuperare, medicină fizică si balneologie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Bloc operator VI-  urologie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică obstetrică ginecologie I;

-         Infirmieră debutantă – 1 post  pentru Secţia clinică gastroenterologie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică reumatologie;

-         Infirmieră debutantă – 3 posturi pentru UPU-SMURD;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Statia centrală de sterilizare;

 

Concursul se va desfăsura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 08.09.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba practică :

     * în data de 13.09.2017 -  ora 10,00

 

3. Proba interviu :

     * în data de 15.09.2017,  ora  9,00

 

 

 

 

 

 

 

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Secţia clinică gastroenterologie;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Compartimentul de medicină internă - Secţia clinică gastroenterologie;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Secţia clinică reumatologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartimentul de pneumologie;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Secţia clinică nefrologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartiment dializă peritoneală;

-         Îngrijitoare - 4 posturi pentru Compartiment neurologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică pediatrie II;

-         Îngrijitoare - 5 posturi pentru Sectia clinică ATI;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartiment ATI copii;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică chirurgie generală III;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartiment chirurgie vasculară;

-         Îngrijitoare - 3 posturi pentru Secţia clinică ortopedie traumatologie;

-         Îngrijitoare - 5 posturi pentru Secţia clinică cardiologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică chirurgie generală II;

-         Îngrijitoare - 3 posturi pentru UPU-SMURD;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Statia centrală de sterilizare;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Ambulatoriul integrat;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Sectia clinică chirurgie orală si maxilo-facială;

-         Îngrijitoare - 3 posturi pentru Sectia clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Sectia clinică urologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Sectia clinică diabet zaharat, nutritie si boli metabolice;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Sectia clinică neurochirurgie;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Sectia clinică chirurgie toracică;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Sectia clinică ORL;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Sectia clinică ORL pentru compartiment ORL copii

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Serviciul anatomie patologică;

 

Concursul se va desfăsura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 18.09.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba practică :

     * în data de 20.09.2017 -  ora 9,00

 

3. Proba interviu :

     * în data de 21.09.2017,  ora  11,00

 

 

 

 

-         Referent de specialitate debutant  – 1 post – pentru Compartiment relatii cu publicul;

-         Analist debutant – 1 post – pentru Compartimentul informatică;

-         Analist debutant – 1 post – pentru Birou achizitii publice, contracte;

-         Analist (programator) debutant – 1 post – pentru Compartimentul informatică

-         Functionar debutant – 1 post – pentru Compartimentul administrativ

 

-         Muncitor calificat IV – electromecanic – 2 posturi – pentru Formaţia de întreţinere si reparatii clădiri;

-         Muncitor calificat IV – liftier– 1 post – pentru Formaţia de întreţinere si reparare a instalaţiilor si utilajelor;

-         Muncitor calificat IV – fochist– 1 post – pentru Sectorul deSeuri;

-         Muncitor calificat IV – sudor – 1 post – pentru Formaţia de întreţinere si reparatii clădiri;

-         Muncitor calificat IV – instalator termist – 1 post – pentru Formaţia de întreţinere si reparare a instalaţiilor si utilajelor;

-         Muncitor calificat IV – lenjereasă – 1 post pentru Confectionare si întretinere inventar moale

 

-         Muncitor necalificat – 2 posturi – pentru Întretinere spatii verzi;

-         Muncitor necalificat – 2 posturi – pentru Aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace de transport;

-         Muncitor necalificat – 2 posturi – pentru Sectorul deSeuri;

 

Concursul se va desfăsura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 25.09.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba practică :

     * în data de 27.09.2017 -  ora 10,00

 

3. Proba interviu :

     * în data de 29.09.2017,  ora  9,00

 

 

 

 

 

 

 

-         Asistent medical Sef  Secţia clinică Dermatovenerologie – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Medicina muncii – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Oncologie medicală – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Reumatologie – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Gastroenterologie – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Nefrologie – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Chirurgie, ortopedie pediatrică – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Ortopedie traumatologie – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Urologie – 1 post

-         Asistent medical Sef  Sectia clinică Chirurgie orală si maxilo-facială – 1 post

-         Asistent medical Sef  Bloc operator 3 – 1 post

-         Asistent medical Sef  Bloc operator 4 – 1 post

-         Asistent medical Sef  Bloc operator 6 – 1 post

-         Asistent medical Sef  Bloc operator 7 – 1 post

-         Asistent medical Sef  Laborator analize medicale – 1 post

-         Asistent medical Sef  U.P.U.-S.M.U.R.D – 1 post

 

Concursul se va desfăsura astfel:

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 02.10.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 04.10.2017,  ora  11,00

 

 

 

-         Sef birou achizitii publice, contracte (economist) – 1 post

 

 

 Concursul se va desfăsura astfel:

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 02.10.2017 -  ora 10,00

 

2. Proba interviu :

     * în data de 04.10.2017,  ora  12,00

 

 

 

 

 

DE PARTICIPARE SI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul în România

   b) cunoaste limba română, scris si vorbit

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

   d) are capacitate deplină de exerciţiu

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate

   f) îndeplineste condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Asistent medical debutant (generalist, radiologie, laborator):

 

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de scoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moase si Asistenţă Medicală)  – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

2.      Asistent social debutant:

 

·        Absolvent de scoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3.      Asistent medical licenţiat generalist debutant:

 

·        Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moase si Asistenţă Medicală) – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

4.      Registrator medical debutant

 

·        Studii medii

·        Nu necesită vechime în muncă

 

5.      Infirmieră debutantă

 

·        Scoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

6.      Îngrijitoare

 

·        Scoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

7.      Referent de specialitate debutant

 

·        Diplomă de licentă

·        Studii în comunicare si relatii publice

·        Nu necesită vechime în muncă

 

8.      Analist debutant

 

·        Diplomă de licentă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

9.      Analist (programator) debutant

 

·        Diplomă de absolvire a învătământului postliceal

 Sau

·        Diplomă de bacalaureat

·        Nu necesită vechime în muncă

 

10.  Functionar debutant

 

·        Diplomă de bacalaureat

 Sau

·        Diplomă de absolvire a Scolii generale

·        Nu necesită vechime în muncă

 

11.  Muncitor calificat IV – electromecanic, liftier, fochist, sudor, instalator termist, lenjereasă

 

·        Diplomă  (certificat)  de calificare

·        Categoria de calificare I

·        Nu necesită vechime în muncă

 

12.  Muncitor necalificat

 

·        Scoală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

 

 

 

13.  Asistent medical Sef

 

·        Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moase si Asistenţă Medicală)  – licenţă în specialitate;

·        Absolvent al învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical;

Sau

·        Absolvent de scoală sanitară postliceală;

·        Grad principal;

·        Minim 8 ani vechime ca asistent medical;

 

14.  Sef birou achizitii publice, contracte (economist)

 

·        Absolvent al învăţământului superior – diplomă de licentă;

·        minim 2 ani vechime în specialitate;

·        curs de expert în achizitii publice;

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licentă în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizatie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistentilor Medicali;

5.      adeverintă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de nastere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;

10.  adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverinta trebuie să contină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 9, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăSurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 03.08.2017, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.  

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  persoană de contact: Ec. Ungurenus Atena - Carmen,  telefon - 0251-502306.

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

 

 

Modificare data concurs (format PDF)

Anunt sali concurs infirmiere (format PDF)

Anunt sali interviu infirmiere (format PDF)

Anunt prelungire contestatii interviu (format PDF)

Anunt sali concurs ingrijitoare, muncitori (format PDF)

Anunt sali concurs interviu ingrijitoare, muncitori (format PDF)

 

Anunt data anagajre infirmiere (format PDF)

Anunt data anagajre ingrijitoare, muncitori, etc (format PDF)

 

Calendar concurs (format PDF)

Cerere inscriere concurs (format DOC si PDF)

Bibliografie analist debutant achizitii (format DOC)

Bibliografie analist programator debutant (format DOC)

Bibliografie asistent medical de laborator (format DOC)

Bibliografie asistent medical generalist (format DOC)

Bibliografie asistent medical radiologie (format DOC)

Bibliografie asistent social (format DOC)

Bibliografie asistent sef (format DOC)

Bibliografie electromecanic (format DOC)

Bibliografie fochist (format DOC)

Bibliografie functionar administrativ (format DOC)

Bibliografie infirmiera (format DOC)

Bibliografie infirmiera UPU (format DOC)

Bibliografie ingrijitoare (format DOC)

Bibliografie instalator termist (format DOC)

Bibliografie lenjereasa (format DOC)

Bibliografie liftier (format DOC)

Bibliografie muncitor necalificat (format DOC)

Bibliografie referent S relatii cu publicul (format DOC)

Bibliografie registrator medical (format DOC)

Bibliografie sef birou achizitii (format DOC)

Bibliografie sudor (format DOC)

 

Situatia dosarelor:

Analist achizitii (format PDF)

Analist CI (format PDF)

Analist programator CI (format PDF)

As Lab Analiza Med (format PDF)

As Lab Radiologie (format PDF)

As Lab Radioterapie (format PDF)

As Lab UPU (format PDF)

As Med Amb (format PDF)

As Med Chir Ped (format PDF)

As Med Comp Arsi (format PDF)

As Med Gastro (format PDF)

As Med Orto (format PDF)

As Med SPIIAM (format PDF)

As Med Sterilizare (format PDF)

As Sef Bloc Op3 (format PDF)

As Sef Bloc Op4 (format PDF)

As Sef Bloc Op6 (format PDF)

As Sef Bloc Op7 (format PDF)

As Sef Chir Ped (format PDF)

As Sef Dermato (format PDF)

As Sef Gastro (format PDF)

As Sef Lab Analize (format PDF)

As Sef Maxilo (format PDF)

As Sef Med Muncii (format PDF)

As Sef Nefro (format PDF)

As Sef Onco (format PDF)

As Sef Orto (format PDF)

As Sef Reumato (format PDF)

As Sef UPU (format PDF)

As Sef Uro (format PDF)

As Soc (format PDF)

Electromecanic (format PDF)

Fochist (format PDF)

Functionar (format PDF)

Infirmiera ATI (format PDF)

Infirmiera ATI copii (format PDF)

Infirmiera Balneo (format PDF)

Infirmiera Bloc OpChirPed (format PDF)

Infirmiera Bloc OpUro (format PDF)

Infirmiera Chir2 (format PDF)

Infirmiera Chir Ped (format PDF)

Infirmiera Gastro (format PDF)

Infirmiera Gineco1 (format PDF)

Infirmiera NCH (format PDF)

Infirmiera Neonat (format PDF)

Infirmiera Orto (format PDF)

Infirmiera Pneumo (format PDF)

Infirmiera Reumato (format PDF)

Infirmiera Sterilizare (format PDF)

Infirmiera UPU (format PDF)

Ingrijitoare Amb (format PDF)

Ingrijitoare Anat Pat (format PDF)

Ingrijitoare ATI (format PDF)

Ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Ingrijitoare Cardio (format PDF)

Ingrijitoare Chir2 (format PDF)

Ingrijitoare Chir3 (format PDF)

Ingrijitoare Chir Plast (format PDF)

Ingrijitoare Chir Tor (format PDF)

Ingrijitoare Chir Vasc (format PDF)

Ingrijitoare Diabet (format PDF)

Ingrijitoare Dializa (format PDF)

Ingrijitoare GaastroMedInt (format PDF)

Ingrijitoare Gastro (format PDF)

Ingrijitoare Urologie (format PDF)

Ingrijitoare Maxilo (format PDF)

Ingrijitoare NCH (format PDF)

Ingrijitoare Nefro (format PDF)

Ingrijitoare Neuro (format PDF)

Ingrijitoare ORL (format PDF)

Ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Ingrijitoare Orto (format PDF)

Ingrijitoare Ped2 (format PDF)

Ingrijitoare Pneumo (format PDF)

Ingrijitoare Reumato (format PDF)

Ingrijitoare Sterilizare (format PDF)

Ingrijitoare UPU (format PDF)

Instalator Termist (format PDF)

Lenjereasa (format PDF)

Liftier (format PDF)

Necalificat Aprov (format PDF)

Necalificat Deseuri (format PDF)

Necalificat SpatiiVerzi (format PDF)

Ref S S (format PDF)

Registrator Medical (format PDF)

Sudor (format PDF)

 

Situatia dosarelor (format PDF)

Situatia dosarelor (format PDF)

Situatia dosarelor (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa infirmiere ATI (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere ATI copii (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere balneo (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere chirurgie 2 (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere chirurgie pediatrica (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere chirurgie pediatrica bloc operator (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere Comp. pneumo (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere gastro (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere ginecologie I (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere neurochirurgie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere neonatologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere reumato (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere sterilizare (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere UPU (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiere urologie bloc operator (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

Rezultat interviu infirmiere ATI (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere ATI copii (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere balneo (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere chirurgie 2 (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere chirurgie pediatrica (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere chirurgie pediatrica bloc operator (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere gastro (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere ginecologie I (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere neurochirurgie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere neonatologie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere ortopedie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere reumato (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere sterilizare (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere UPU (format PDF)

Rezultat interviu infirmiere Urologie bloc operator (format PDF)


 

 

Rezultate contestatii interviu

Rezultat contestatii interviu infirmiere ATI copii (format PDF)

Rezultat contestatii interviu infirmiere UPU (format PDF)


 

 

Rezultate proba practica

Rezultat proba practica infirmiere balneo (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final infirmiere ATI (format PDF)

Rezultat final infirmiere ATI copii (format PDF)

Rezultat final infirmiere balneo (format PDF)

Rezultat final infirmiere chirurgie 2 (format PDF)

Rezultat final infirmiere chirurgie pediatrica (format PDF)

Rezultat final infirmiere chirurgie pediatrica bloc operator (format PDF)

Rezultat final infirmiere gastro (format PDF)

Rezultat final infirmiere ginecologie I (format PDF)

Rezultat final infirmiere neurochirurgie (format PDF)

Rezultat final infirmiere neonatologie (format PDF)

Rezultat final infirmiere ortopedie (format PDF)

Rezultat final infirmiere reumato (format PDF)

Rezultat final infirmiere sterilizare (format PDF)

Rezultat final infirmiere UPU (format PDF)

Rezultat final infirmiere Urologie bloc operator (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ambulator (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare anatomie patologica (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ATI (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare Cardio (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare chirurgie 2 (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare chirurgie 3 (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare chirurgie plastica (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare chirurgie toracica (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare chirurgie vasculara (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare comp. pneumologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare diabet (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare dializa (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare gastro (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare gastro med. int. (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare maxilo (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare NCH (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare nefro (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare neuro (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ORL (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare pedatrie 2 (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare reumato (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare steril (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare UPU (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare urologie (format PDF)


 

Rezultat proba scrisa analist achizitii (format PDF)

Rezultat proba scrisa analist comp. inf. (format PDF)

Rezultat proba scrisa an. prog. comp. inf. (format PDF)

Rezultat proba scrisa electromecanic (format PDF)

Rezultat proba scrisa fochist (format PDF)

Rezultat proba scrisa functionar (format PDF)

Rezultat proba scrisa instalator termist (format PDF)

Rezultat proba scrisa lenjereasa (format PDF)

Rezultat proba scrisa liftier (format PDF)

Rezultat proba scrisa ref.SS (format PDF)

Rezultat proba scrisa munc. necalif. aprovizionare (format PDF)

Rezultat proba scrisa munc. necalif. deseuri (format PDF)

Rezultat proba scrisa munc. necalif. spatii verzi (format PDF)


 

 

Rezultate interviu ingrijitoare

Rezultat interviu ingrijitoare ambulator (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare anatomie patologica (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ATI (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare Cardio (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare chirurgie 2 (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare chirurgie 3 (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare chirurgie plastica (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare chirurgie toracica (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare chirurgie vasculara (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare comp. pneumologie (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare diabet (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare dializa (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare gastro (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare gastro med. int. (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare maxilo (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare NCH (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare nefro (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare neuro (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ORL (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ortopedie (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare pedatrie 2 (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare reumato (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare steril (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare UPU (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare urologie (format PDF)


 

Rezultat interviu analist achizitii (format PDF)

Rezultat interviu analist comp. inf. (format PDF)

Rezultat interviu an. prog. comp. inf. (format PDF)

Rezultat interviu electromecanic (format PDF)

Rezultat interviu fochist (format PDF)

Rezultat interviu functionar (format PDF)

Rezultat interviu instalator termist (format PDF)

Rezultat interviu lenjereasa (format PDF)

Rezultat interviu liftier (format PDF)

Rezultat interviu ref.SS (format PDF)

Rezultat interviu munc. necalif. aprovizionare (format PDF)

Rezultat interviu munc. necalif. deseuri (format PDF)

Rezultat interviu munc. necalif. spatii verzi (format PDF)


 

 

Rezultate finale ingrijitoare

Rezultate finale ingrijitoare ambulator (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare anatomie patologica (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare ATI (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare Cardio (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare chirurgie 2 (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare chirurgie 3 (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare chirurgie plastica (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare chirurgie toracica (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare chirurgie vasculara (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare comp. pneumologie (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare diabet (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare dializa (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare gastro (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare gastro med. int. (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare maxilo (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare NCH (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare nefro (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare neuro (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare ORL (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare ortopedie (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare pedatrie 2 (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare reumato (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare steril (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare UPU (format PDF)

Rezultate finale ingrijitoare urologie (format PDF)


 

Rezultate finale analist achizitii (format PDF)

Rezultate finale analist comp. inf. (format PDF)

Rezultate finale an. prog. comp. inf. (format PDF)

Rezultate finale electromecanic (format PDF)

Rezultate finale fochist (format PDF)

Rezultate finale functionar (format PDF)

Rezultate finale instalator termist (format PDF)

Rezultate finale lenjereasa (format PDF)

Rezultate finale liftier (format PDF)

Rezultate finale ref.SS (format PDF)

Rezultate finale munc. necalif. aprovizionare (format PDF)

Rezultate finale munc. necalif. deseuri (format PDF)

Rezultate finale munc. necalif. spatii verzi (format PDF)


 

Rezultat contestatie ingrijitoare ATI (format PDF)


 

 

Rezultate proba scrisa

Rezultat proba scrisa as.sef bloc operator 3 (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef bloc operator 4 (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef bloc operator 6 (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef bloc operator 7 (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef chir.ped. (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef gastro (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef laborator (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef maxilo (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef medicina muncii (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef nefrologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef oncologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef reumatologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef UPU (format PDF)

Rezultat proba scrisa as.sef urologie (format PDF)


 

 

Rezultate interviu

Rezultat interviu as.sef bloc operator 3 (format PDF)

Rezultat interviu as.sef bloc operator 4 (format PDF)

Rezultat interviu as.sef bloc operator 6 (format PDF)

Rezultat interviu as.sef bloc operator 7 (format PDF)

Rezultat interviu as.sef chir.ped. (format PDF)

Rezultat interviu as.sef gastro (format PDF)

Rezultat interviu as.sef laborator (format PDF)

Rezultat interviu as.sef maxilo (format PDF)

Rezultat interviu as.sef medicina muncii (format PDF)

Rezultat interviu as.sef nefrologie (format PDF)

Rezultat interviu as.sef oncologie (format PDF)

Rezultat interviu as.sef ortopedie (format PDF)

Rezultat interviu as.sef reumatologie (format PDF)

Rezultat interviu as.sef UPU (format PDF)

Rezultat interviu as.sef urologie (format PDF)


 

 

Rezultate finale

Rezultat final as.sef bloc operator 3 (format PDF)

Rezultat final as.sef bloc operator 4 (format PDF)

Rezultat final as.sef bloc operator 6 (format PDF)

Rezultat final as.sef bloc operator 7 (format PDF)

Rezultat final as.sef chir.ped. (format PDF)

Rezultat final as.sef gastro (format PDF)

Rezultat final as.sef laborator (format PDF)

Rezultat final as.sef maxilo (format PDF)

Rezultat final as.sef medicina muncii (format PDF)

Rezultat final as.sef nefrologie (format PDF)

Rezultat final as.sef oncologie (format PDF)

Rezultat final as.sef ortopedie (format PDF)

Rezultat final as.sef reumatologie (format PDF)

Rezultat final as.sef UPU (format PDF)

Rezultat final as.sef urologie (format PDF)