Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova                      

                Craiova, str. Tabaci, nr.1                             

         Tel.: 0251-502306                                                  

                     Fax: 0251-534523                                                                 

         E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

                  Web: www.scjuc. ro

 

 

NR. 26504 DIN 24.07.2017

ANUNŢ

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele  posturi:

 

-       1 post medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea chirurgie generală pentru Secţia clinică chirurgie generală III;

-       1 post de medic specialist în specialitatea medicină nucleară pentru Laboratorul de medicină nucleară;

-       1 post de medic specialist în specialitatea radioterapie pentru Laboratorul de radioterapie;

-       2 posturi de medic specialist în specialitatea boli infecţioase pentru Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

-       1 post de medic specialist în specialitatea nefrologie pentru Secţia clinică nefrologie;

-       1 post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea pediatrie pentru Compartimentul de oncopediatrie din cadrul Secţiei clinice pediatrie II;

-       1 post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea urologie pentru Secţia clinică urologie;

-       1 post medic dentist în specialitatea medicină dentară pentru Cabinetul de medicină dentară de urgenţă;

-       1 post de medic specialist în specialitatea cardiologie pentru Secţia clinică cardiologie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie pediatrică pentru Secţia clinică chirurgie şi ortopedie pediatrică;

-       2 posturi de farmacist cu drept de liberă practică pentru Farmacia cu circuit închis;

-       1 post de chimist debutant pentru Laboratorul de analize medicale;

-       1 post de medic primar în specialitatea medicină internă pentru Secţia clinică medicină internă.

-       1 post de medic specialist în specialitatea oftalmologie pentru Cabinetul de oftalmologie copii din cadrul Ambulatoriului integrat;

-       1 post de medic specialist în specialitatea medicină de laborator pentru Laboratorul de analize medicale;

 

Pentru posturile de medic rezident concurează medici cu drept de liberă practică, aflaţi în ultimul an de pregătire, confirmaţi în specialitatea respectivă.

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti , confirmaţi în specialitatea respectivă.

Pentru postul de medic primar concurează medici primari, confirmaţi în specialitatea respectivă

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·         copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·         copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·         dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

·         acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·         certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·         chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Tematica de concurs pentru posturile de medic, chimist, farmacist este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist/primar, chimist şi farmacist publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

           

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 07.08.2017, orele 15,00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306.

 

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS

 

 

 

 

Anunt data concurs (format PDF)

Anunt data concurs dentist (format PDF)

Anunt data concurs farmacisti (format PDF)


 

Tematica BOLI-INFECTIOASE (format PDF)

Tematica CARDIOLOGIE (format PDF)

Tematica CHIMIST DEBUTANT (format PDF)

Tematica CHIRURGIE-GENERALA (format PDF)

Tematica CHIRURGIE-PEDIATRICA (format PDF)

Tematica Farmacie-clinica (format PDF)

Tematica MEDICINA INTERNA(format PDF)

Tematica MEDICINA-DE-LABORATOR (format PDF)

Tematica MEDICINA-NUCLEARA (format PDF)

Tematica NEFROLOGIE (format PDF)

Tematica OFTALMOLOGIE (format PDF)

Tematica PEDIATRIE (format PDF)

Tematica RADIOTERAPIE (format PDF)

Tematica STOMATOLOGIE GENERALA (format PDF)


 

Situatia dosarelor (format PDF)