Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova                     

                 Craiova, str. Tabaci, nr.1                            

  Tel.: 0251-502306                                                  

  Fax: 0251-534523                                                                 

 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

  Web: www.scjuc.ro

 

 

NR. 2556 DIN 16.01.2017

ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele  posturi:

 

-       1 post medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea chirurgie generală pentru Secţia clinică chirurgie generală II;

-       2 posturi de medic specialist în specialitatea ATI pentru Secţia clinică ATI;

-       1 post de medic specialist în specialitatea gastroenterologie pentru Secţia clinică Gastroenterologie;

-       1 post de medic specialist în specialitatea medicină nucleară pentru Laboratorul de medicină nucleară;

-       1 post de medic specialist în specialitatea radioterapie pentru Laboratorul de radioterapie;

-       1 post de farmacist rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea laborator farmaceutic pentru Farmacia cu circuit închis;

-       4 posturi de medic specialist în specialitatea boli infecţioase pentru Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

-       1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă pentru Secţia clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

 

Pentru posturile de medic rezident concurează medici cu drept de liberă practică, aflaţi în ultimul an de pregătire, confirmaţi în specialitatea respectivă.

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti , confirmaţi în specialitatea respectivă.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·          copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·          copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·          dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

·          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·          certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·          chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

Tematica de concurs pentru posturile de medic este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 30.01.2017, orele 15,00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306.

 

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS

 

 

 

 

Cerere inscriere concurs (format DOC si PDF)

Tematica ATI (format PDF)

Tematica boli infectioase (format PDF)

Tematica Chirurgie generala (format PDF)

Tematica chirurgie plastica (format PDF)

Tematica gastroenterologie (format PDF)

Tematica laborator farmaceutic (format PDF)

Tematica medicina nucleara (format PDF)

Tematica radioterapie (format PDF)

 

Lista inscrisi (format PDF)