SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

         CRAIOVA

Nr. 49199/28.12.2016

 

ANUNŢ

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţiilor contractuale vacante:

 

            Posturi vacante:

 

-         Kinetoterapeut debutant – 1 post în cadrul Secției clinice ATI

 

-         Asistent medical generalist debutant – 6 posturi pentru Secţia Clinică neurochirurgie;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Blocul operator III – Chirurgie I ;

-         Asistent medical generalist debutant – 3 posturi  pentru Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (epidemiologie);

-         Asistent medical generalist debutant – 3 posturi  pentru Secţia Clinică medicină internă;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Compartimentul de pneumologie;

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post  pentru Compartimentul de endoscopie bronşică;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Compartimentul de arşi;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Secţia clinică ortopedie;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Blocul operator IV – Ortopedie;

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Secţia clinică radioterapie;

-         Asistent medical generalist debutant – 1 post pentru Secţia clinică nefrologie;

-         Asistent medical debutant profil radiologie – 1 post pentru Laborator radioterapie;

-         Asistent medical debutant profil radiologie – 5 posturi pentru Laborator de radiologie şi imagistică medicală;

-         Asistent medical generalist debutant – 10  posturi  pentru Secţia clinică ATI;

-         Asistent medical generalist debutant – 2 posturi  pentru Blocul operator VII- chirurgie pediatrică ;

-         Asistent medical generalist debutant – 6 posturi  pentru Ambulatoriul integrat

-         Asistent medical debutant profil laborator – 2 posturi pentru Laboratorul de analize medicale

 

-         Registrator medical debutant – 5 posturi în cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă :

     * în data de 23.01.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu(practică) :

     * în data de 25.01.2017,  ora  14,00

 

 

 

 

 

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică reumatologie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi  pentru Compartimentul clinic de medicină internă – Secţia clinică gastroenterologie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică medicină internă;

-         Infirmieră debutantă – 3 posturi pentru Compartimentul pneumologie;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Compartimentul oncopediatrie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică chirurgie II;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică chirurgie III;

-         Infirmieră debutantă – 1 post  pentru Secţia clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Compartimentul pentru arşi;

-         Infirmieră debutantă – 3 posturi pentru Secţia clinică chirurgie toracică;

-         Infirmieră debutantă – 1 post pentru Secţia clinică oftalmologie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică ortopedie;

-         Infirmieră debutantă – 4 posturi pentru Secţia clinică ORL copii;

-         Infirmieră debutantă – 3 posturi pentru Secţia clinică urologie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Secţia clinică chirurgie orală şi maxilo-facială;

-         Infirmieră debutantă – 4 posturi pentru Secţia clinică cardiologie;

-         Infirmieră debutantă – 5 posturi pentru Secţia clinică neurochirurgie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Bloc operator IV - ortopedie;

-         Infirmieră debutantă – 2 posturi pentru Bloc operator VI-  urologie;

-         Infirmieră debutantă – 5 posturi pentru Compartimentul clinic neurologie;

-         Infirmieră debutantă – 8 posturi pentru Secţia clinică ATI;

-         Infirmieră debutantă – 5 posturi pentru Compartiment ATI copii;

-         Infirmieră debutantă – 4 posturi pentru Compartiment dializă peritoneală;

-         Infirmieră debutantă – 5 posturi pentru Compartiment prematuri;

 

 

-         Agent DDD (dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare) debutant – 2 posturi;

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

1. Proba scrisă :

     * în data de 30.01.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu(practică) :

     * în data de 01.02.2017,  ora  14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Îngrijitoare – 2 posturi pentru Secţia clinică medicina muncii;

-         Îngrijitoare – 1 post pentru Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

-         Îngrijitoare – 2 posturi pentru Secţia clinică reumatologie;

-         Îngrijitoare – 1 post pentru Secţia clinică gastroenterologie;

-         Îngrijitoare – 1 post pentru Compartimentul de medicină internă;

-         Îngrijitoare - 3 posturi pentru Secţia clinică medicină internă;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartimentul de pneumologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică nefrologie;

-         Îngrijitoare – 2 posturi pentru Compartiment dializă peritoneală;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Compartiment prematuri;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartiment neurologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică pediatrie I;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Compartiment oncopediatrie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică pediatrie II;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică ATI;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartiment ATI copii;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică Chirurgie generală III;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Compartiment chirurgie vasculară;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică chirurgie şi ortopedie pediatrică;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Compartiment arşi;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică Ortopedie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică ORL pentru Compartiment ORL copii;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică Urologie;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică Cardiologie;

-         Îngrijitoare - 2 posturi pentru Compartiment USTACC;

-         Îngrijitoare - 1 post pentru Secţia clinică Chirurgie generală II;

-         Îngrijitoare - 3 posturi pentru Compartimentul administrativ - îngrijitoare spital;

-         Îngrijitoare – 7 posturi pentru Ambulatoriul integrat;

 

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 06.02.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu(practică) :

     * în data de 08.02.2017,  ora  14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Brancardier – 4 posturi

 

-         Muncitor calificat IV – electrician – 2 posturi – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

-         Muncitor calificat IV – zugrav– 1 post – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

-         Muncitor calificat IV – liftier– 1 post – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

-         Muncitor calificat IV – lăcătuş mecanic (electromecanic)– 1 post – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

-         Muncitor calificat IV instalator termist– 1 post – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor;

 

-         Curier – 1 post

-         Pompier – 1 post

 

Concursul se va desfăşura astfel: 

 

1. Proba scrisă :

     * în data de 13.02.2017 -  ora 9,00

 

2. Proba interviu(practică) :

     * în data de 15.02.2017,  ora  14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII

DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN PERIOADA 23.01.2017 – 15.02.2017

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

1.      Kinetoterapeut debutant

 

·        Diplomă de licență în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

2.      Asistent medical debutant(generalist, radiologie, laborator):

 

·        Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

            Sau

·        Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

            Sau

·        Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

            Sau

·        Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate

            Sau

·         Absolvent al învăţământului superior – licenţă în specialitate

·        Nu necesită vechime în muncă

 

3.      Registrator medical debutant

 

·        Studii medii

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

4.      Infirmieră debutantă

 

·        Școală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

5.      Agent DDD (dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare) debutant

 

·        Școală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

6.      Îngrijitoare

 

·        Școală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

7.      Brancardier, curier, pompier

 

·        Școală generală

·        Nu necesită vechime în muncă

 

8.      Muncitor calificat IV – electrician, zugrav , liftier  lăcătuş mecanic (electromecanic),  instalator termist

 

·        diplomă  (certificat)  de calificare;

·        categoria de calificare I

·        Nu necesită vechime în muncă

 

 

ACTELE NECESARE

 

1.      cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licență în specialitate, certificat de calificare etc);

4.      autorizație de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistenților Medicali;

5.      adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali, conform prevederilor Hotărârii nr.35/22.12.2015;

6.      copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă  sau în specialitatea studiilor;

7.      certificat de naştere;

8.      certificat de căsătorie;

9.      cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

10.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii; adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

11.  curriculum vitae;

12.  taxă de înscriere – 100 lei RON

 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

În cazul documentului prevăzut la punctul 8, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data 11.01.2017, orele 15,00, la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul RUNOS.  

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena - Carmen,  telefon - 0251-502237.

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS

 

 

 

 

Anunt data angajare asistente (format PDF)

Anunt data angajare infirmiere (format PDF)

Anunt modificare data concurs (format PDF)

Anunt repartizare sali (format PDF)

Cerere inscriere concurs (format DOC si PDF)

Calendar concurs (format PDF)

Bibliografie agent DDD (format PDF)

Bibliografie asistent medical generalist (format PDF)

Bibliografie asistent medical de laborator (format PDF)

Bibliografie asistent medical radiologie (format PDF)

Bibliografie brancardier (format PDF)

Bibliografie curier (format PDF)

Bibliografie electrician (format PDF)

Bibliografie infirmiera (format PDF)

Bibliografie ingrijitoare (format PDF)

Bibliografie inst termist (format PDF)

Bibliografie kinetoterapeut (format PDF)

Bibliografie lacatus electromecanic (format PDF)

Bibliografie liftier (format PDF)

Bibliografie pompier (format PDF)

Bibliografie rgistrator medical (format PDF)

Bibliografie zugrav (format PDF)

 

Rezultat depunere dosare as. med. ambulator (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. ATI (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. bloc op. chir. pediatrica (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. bloc op. 3 chirurgie I (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. compartiment arsi (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. endoscopie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. medicina interna (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. nefrologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. neurochirurgie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. ortopedie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. pneumologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. SCPIN (format PDF)

Rezultat depunere dosare kinetoterapeut (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera ATI (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera ATI copii (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera bloc op. urologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera cardio (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera chirurgie II (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera chirurgie III (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera chirurgie plastica (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera chirurgie toracica (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera comp. arsi (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera comp. prematuri (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera diabet (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera dializa (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera recuperare, baleno (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera maxilo (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera medicina interna (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera medicina interna gastro (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera neurochirurgie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera neurologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera oftalmologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera oncopediatrie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera ORL copii (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera ortopedie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera pneumologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera reumato (format PDF)

Rezultat depunere dosare infirmiera urologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. radiologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat depunere dosare as. med. laborator (format PDF)

Rezultat depunere dosare curier (format PDF)

Rezultat depunere dosare agent DDD (format PDF)

Rezultat depunere dosare registrator medical (format PDF)

Rezultat depunere dosare brancardier (format PDF)

Rezultat depunere dosare electrician (format PDF)

Rezultat depunere dosare instalator termist (format PDF)

Rezultat depunere dosare lacatus mecanic (format PDF)

Rezultat depunere dosare liftier (format PDF)

Rezultat depunere dosare pompier (format PDF)

Rezultat depunere dosare zugrav (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare administrativ (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare ambulator (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare ATI (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare cardio (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare chirurgie III (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare chirurgie pediatrica (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare chirurgie vasculara (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare comp. arsi (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare comp. prematuri (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare diabet (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare dializa (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare gastro (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare medicina interna (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare medicina muncii (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare oncopediatrie (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare pediatrie 1 (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare reumato (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare urologie (format PDF)

Rezultat depunere dosare ingrijitoare USTACC (format PDF)

Rezultat constatie dosare kinetoterapeut (format PDF)

 

Rezultat proba scrisa kinetoterapeut (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. radiologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. laborator (format PDF)

Rezultat proba scrisa registrator medical (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. ambulator (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. ATI (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. bloc op. chir. pediatrica (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. bloc op. 3 chirurgie I (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. compartiment arsi (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. endoscopie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. medicina interna (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. nefrologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. neurochirurgie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. pneumologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat proba scrisa as. med. SCPIN (format PDF)

 

Rezultat contestatii proba scrisa (format PDF)

 

Rezultat interviu as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat interviu as. med. bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat interviu as. med. bloc op. 3 chirurgie I (format PDF)

Rezultat interviu as. med. compartiment arsi (format PDF)

Rezultat interviu as. med. radiologie (format PDF)

Rezultat interviu as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat interviu registrator medical (format PDF)

Rezultat interviu as. med. ambulator (format PDF)

Rezultat interviu as. med. endoscopie (format PDF)

Rezultat interviu as. med. medicina interna (format PDF)

Rezultat interviu as. med. nefrologie (format PDF)

Rezultat interviu as. med. pneumologie (format PDF)

Rezultat interviu as. med. SCPIN (format PDF)

Rezultat interviu kinetoterapeut (format PDF)

Rezultat interviu as. med. bloc op. chir. pediatrica (format PDF)

Rezultat interviu as. med. neurochirurgie (format PDF)

Rezultat interviu as. med. ATI (format PDF)

 

Rezultat constatie interviu (format PDF)

 

Rezultat final kinetoterapeut (format PDF)

Rezultat final registrator medical (format PDF)

Rezultat final as. med. radiologie (format PDF)

Rezultat final as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat final as. med. laborator (format PDF)

Rezultat final as. med. ambulator (format PDF)

Rezultat final as. med. ATI (format PDF)

Rezultat final as. med. bloc op. chir. pediatrica (format PDF)

Rezultat final as. med. bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat final as. med. bloc op. 3 chirurgie I (format PDF)

Rezultat final as. med. endoscopie (format PDF)

Rezultat final as. med. medicina interna (format PDF)

Rezultat final as. med. nefrologie (format PDF)

Rezultat final as. med. neurochirurgie (format PDF)

Rezultat final as. med. pneumologie (format PDF)

Rezultat final as. med. radioterapie (format PDF)

Rezultat final as. med. SCPIN (format PDF)

 

Rezultat proba scrisa infirmiera ATI (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera ATI copii (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera bloc op. urologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera cardio (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera chirurgie II (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera chirurgie III (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera chirurgie plastica (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera chirurgie toracica (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera comp. arsi (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera comp. prematuri (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera diabet (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera dializa (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera recuperare, baleno (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera maxilo (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera medicina interna (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera medicina interna gastro (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera neurochirurgie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera neurologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera oftalmologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera ORL copii (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera pneumologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera reumato (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera urologie (format PDF)

Rezultat proba scrisa agent DDD (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat proba scrisa infirmiera oncopediatrie (format PDF)

Rezultat constatie proba scrise infirmere (format PDF)

 

Rezultat interviu agent DDD (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera ATI (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera ATI copii (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera bloc op. urologie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera cardio (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera chirurgie II (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera chirurgie III (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera chirurgie plastica (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera chirurgie toracica (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera comp. prematuri (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera diabet (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera dializa (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera recuperare, baleno (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera maxilo (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera medicina interna (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera medicina interna gastro (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera neurochirurgie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera neurologie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera oftalmologie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera oncopediatrie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera ORL copii (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera ortopedie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera pneumologie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera reumato (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera urologie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat interviu infirmiera comp. arsi (format PDF)

 

Rezultat constatie interviu infirmiere (format PDF)

 

Rezultat final agent DDD (format PDF)

Rezultat final infirmiera ATI (format PDF)

Rezultat final infirmiera bloc op. ortopedie (format PDF)

Rezultat final infirmiera bloc op. urologie (format PDF)

Rezultat final infirmiera cardio (format PDF)

Rezultat final infirmiera chirurgie II (format PDF)

Rezultat final infirmiera chirurgie III (format PDF)

Rezultat final infirmiera chirurgie plastica (format PDF)

Rezultat final infirmiera chirurgie toracica (format PDF)

Rezultat final infirmiera comp. arsi (format PDF)

Rezultat final infirmiera comp. prematuri (format PDF)

Rezultat final infirmiera diabet (format PDF)

Rezultat final infirmiera dializa (format PDF)

Rezultat final infirmiera recuperare, baleno (format PDF)

Rezultat final infirmiera maxilo (format PDF)

Rezultat final infirmiera medicina interna (format PDF)

Rezultat final infirmiera medicina interna gastro (format PDF)

Rezultat final infirmiera neurochirurgie (format PDF)

Rezultat final infirmiera neurologie (format PDF)

Rezultat final infirmiera oftalmologie (format PDF)

Rezultat final infirmiera oncopediatrie (format PDF)

Rezultat final infirmiera ORL copii (format PDF)

Rezultat final infirmiera ortopedie (format PDF)

Rezultat final infirmiera pneumologie (format PDF)

Rezultat final infirmiera reumato (format PDF)

Rezultat final infirmiera urologie (format PDF)

 

Rezultat proba scrisa ingrijitoare administrativ (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ambulator (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ATI (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare cardio (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare chirurgie pediatrica (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare chirurgie vasculara (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare comp. arsi (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare comp. prematuri (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare diabet (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare dializa (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare medicina interna (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare medicina muncii (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare oncopediatrie (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare pediatrie 1 (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare USTACC (format PDF)

Rezultat proba scrisa ingrijitoare urologie (format PDF)

 

Rezultat interviu ingrijitoare administrativ (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ambulator (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ATI (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare chirurgie pediatrica (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare chirurgie vasculara (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare comp. arsi (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare comp. prematuri (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare diabet (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare dializa (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare medicina interna (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare medicina muncii (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare oncopediatrie (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare pediatrie 1 (format PDF)

Rezultat interviu ingrijitoare urologie (format PDF)

 

Rezultat final ingrijitoare administrativ (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare ambulator (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare ATI (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare ATI copii (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare chirurgie pediatrica (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare chirurgie vasculara (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare comp. arsi (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare comp. prematuri (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare diabet (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare dializa (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare medicina interna (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare medicina muncii (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare oncopediatrie (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare ORL copii (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare pediatrie 1 (format PDF)

Rezultat final ingrijitoare urologie (format PDF)

 

Rezultat proba scrisa curier (format PDF)

Rezultat proba scrisa brancardier (format PDF)

Rezultat proba scrisa electrician (format PDF)

Rezultat proba scrisa instalator termist (format PDF)

Rezultat proba scrisa lacatus mecanic (format PDF)

Rezultat proba scrisa liftier (format PDF)

Rezultat proba scrisa pompier (format PDF)

Rezultat proba scrisa zugrav (format PDF)

 

Rezultat contestatii proba scrisa pompier (format PDF)

Rezultat contestatii proba scrisa curier (format PDF)

 

Rezultat interviu curier (format PDF)

Rezultat interviu brancardier (format PDF)

Rezultat interviu electrician (format PDF)

Rezultat interviu instalator termist (format PDF)

Rezultat interviu lacatus mecanic (format PDF)

Rezultat interviu liftier (format PDF)

Rezultat interviu pompier (format PDF)

Rezultat interviu zugrav (format PDF)

 

Rezultat final curier (format PDF)

Rezultat final brancardier (format PDF)

Rezultat final electrician (format PDF)

Rezultat final instalator termist (format PDF)

Rezultat final lacatus mecanic (format PDF)

Rezultat final liftier (format PDF)

Rezultat final pompier (format PDF)

Rezultat final zugrav (format PDF)