Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova                     

                 Craiova, str. Tabaci, nr.1                            

  Tel.: 0251-502306                                                  

  Fax: 0251-534523                                                                 

 E-mail: scjuc.craiova@gmail.com

  Web: www.scjuc.ro

 

 

NR. 45274 / 28.11.2016

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Judeţul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.869/2015, cu modificările si completările ulterioare, următoarele  posturi:

 

-       2 posturi medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea radiologie - imagistică medicală pentru Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală

-       1 post  medic specialist în specialitatea radiologie – imagistică medicală pentru Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală;

-       1 post medic specialist în specialitatea neurochirurgie pentru Secţia clinică Neurochirurgie;

-       1 post medic specialist în specialitatea oncologie medicală pentru Secţia clinică Oncologie medicală;

-       1 post de medic specialist în specialitatea pediatrie pentru Secţia clinică Pediatrie II;

-       1 post de medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă pentru UPU-SMURD;

-       3 posturi de medic specialist în specialitatea medicină de laborator pentru Laboratorul de analize medicale;

-       1 post de medic specialist în specialitatea cardiologie pentru Secţia clinică Cardiologie;

-       1 post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea cardiologie pentru Secţia clinică Cardiologie

-       1 post de medic specialist în specialitatea medicină nucleară pentru Laboratorul de medicină nucleară;

-       1 post de medic specialist în specialitatea radioterapie pentru Laboratorul de radioterapie;

-       2 posturi de farmacist cu drept de liberă practică pentru Farmacia cu circuit închis

 

Pentru posturile de medic rezident concurează medici cu drept de liberă practică, aflaţi în ultimul an de pregătire, confirmaţi în specialitatea respectivă.

Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti , confirmaţi în specialitatea respectivă.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·         cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

·          copie de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; 

·          copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

·          dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

·          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

·         cazierul judiciar; 

·          certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

·          chitanţa de plată a taxei de concurs;

·         copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Tematica de concurs pentru posturile de medic este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei.

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 12.12.2016, orele 15,00, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în Viaţa Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii, telefon 0251-502306.

 

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS


 
 

Cerere inscriere concurs medici (format DOC sau PDF)

Anunt data concurs (format PDF)

Anunt data concurs medic neurochirurgie (format PDF)


 

Tematici:

Cardiologie 12631_12325 (format PDF)

Farmacie clinica 12631_12341 (format PDF)

Medicina de laborator 12631_12353 (format PDF)

Medicina de urgenta 12631_12354 (format PDF)

Medicina nucleara 12631_12358 (format PDF)

Neurochirurgie 12631_12362 (format PDF)

Oncologie medicala 12631_12367 (format PDF)

Pediatrie 12631_12374 (format PDF)

Radiologie si imagistica medicala 12631_12379 (format PDF)

Radioterapie 12631_12380 (format PDF)

Lista inscrisi (format PDF)