ANUNT

 

  Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova (Judetul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.698/2001, cu modificările si completările ulterioare, următoarele  posturi:

 

·      5 (cinci) posturi de medic în specialitatea ATI pentru Sectia Clinică ATI;

·      1(un) post  de medic în specialitatea chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă pentru Sectia Clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;

·      1(un) post de medic în specialitatea urologie pentru Sectia Clinică Urologie;

·      1(un) post de medic în specialitatea nefrologie pentru Sectia Clinică Nefrologie;

·      1(un) post de medic în specialitatea diabet, nutritie si boli metabolice pentru Sectia Clinică Diabet, Nutritie si Boli Metabolice;

·      1(un) post de medic în specialitatea radioterapie pentru Sectia Clinică Radioterapie

·      2(două) posturi medic în specialitatea oncologie medicală pentru Sectia Clinică Oncologie medicală;

·      1(un) post de medic în specialitatea neurochirurgie în cadrul Sectiei Clinice Neurochirurgie;

·      1(un) post de medic în specialitatea oncologie medicală pentru Compartimentul de oncopediatrie din cadrul Sectiei clinice Pediatrie II;

 

La concurs se pot prezenta rezidenti aflati în ultimul an de pregătire, specialisti ori primari confirmati în specialitătile mentionate.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·      cerere în care se mentionează postul pentru care doreste să concureze;

·      copie xerox de pe diploma de medic si adeverintă de confirmare în gradul profesional;

·      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 a ordinelor mentionate;

a)      ordin rezidentiat prin concurs;

b)      certificat de medic specialist;

c)      certificat de medic primar;

d)      diploma de doctor în stiinte medicale;

e)      doctorand la data concursului – atestat de Rectoratul UMF sau de Academia de Stiinte Medicale la data înscrierii);

f)        ordin al MS pentru a doua specialitate;

g)      copii diplome competente sau supraspecializări;

h)      adeverintă eliberată de Colegiul Medicilor privind activitatea stiintifică.

·      declaratia scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil pe postul pentru care doreste să concureze;

·      dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitătile în care a activat si de Colegiul medicilor din România sau de Colegiul Farmacistilor din România;

·      certificat privind starea de sănătate;

·      copie xerox de pe autorizatia de liberă practică;

·      chitanta de plată a taxei de concurs.

 

Tematica de concurs este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist.

 

Taxa de înscriere la concurs este de 200 lei.

 

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 22.06.2015, orele 15,00,.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS al unitătii, telefon 0251-502306.

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUTĂ BOGDAN - MARIUS

Anunt in ziar (format PDF)

Cerere tip pentru inscriere la concurs (format DOC sau PDF)

Tematica anestezie si terapie intensiva (format PDF)

Tematica diabet zaharat nutritie si boli metabolice (format PDF)

Tematica nefrologie (format PDF)

Tematica neurochirurgie (format PDF)

Tematica oncologie medicala (format PDF)

Tematica radioterapie (format PDF)

Tematica urologie (format PDF)

Lista inscrisi (format PDF)

Anunt data concurs (format PDF)

Rezultat ATI (format PDF)

Anunt modificare ora concurs urologie (format PDF)

Rezultat chirurgie plastica (format PDF)

Anunt modificare data concurs nefrologie si neurochirurgie (format PDF)

Anunt modficare data concurs neurochirurgie (format PDF)