SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

NR. 10.906 DIN  27.03.2015

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

                        Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă scoaterea la concurs a postului de director financiar  – contabilîn perioada 22-24 aprilie 2015 post specific Comitetului Director.

           

     Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/12.02.2007, privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din spitalele publice - şi va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL:

            a) test - grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică a postului, probă care se va susţine pe data de 22 aprilie 2015 - orele 12. Acesta se va desfăşura pe durata a cel mult 3 ore.

            b) susţinerea proiectului / lucrării de specialitate pe o tema de specialitate din domeniul de activitate al postului, probă care se va susţine pe data de  23 aprilie 2015 – orele 16,00;

            c) interviul de selecţie, probă care se va susţine pe data de 24 aprilie 2015, orele 13,00.

 

 

 

                        Criteriile de selecţie a candidaţilor, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/ lucrarea de specialitate şi bibliografia pentru concurs se găsesc afişate la sediul spitalului, din strada Tabaci, nr.1 precum şi pe pagina de internet a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova : http://www.scjuc.ro.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 15.04.2015,  orele 15,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/502200-Int.205- Serviciul Resurse Umane.”

             

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS

Conditii de participare (format DOC)

Tematica (format DOC)

Teme cadru (format DOC)

Selectie dosare (format PDF)

Metodologie (format DOC)

Barem corectare (format PDF)

Rezultate proba scrisa (format PDF)