SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

ANUNŢ

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.698/2001, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele  posturi:

 

·      un post de medic specialitatea hematologie în cadrul Ambulatoriului integrat, cabinet hematologie ;

·      un post  de medic specialitatea boli infecţioase în cadrul Ambulatoriului integrat, cabinet boli infecţioase ;

·      un post de medic în specialitatea neurochirurgie în cadrul Secţiei Clinice Neurochirurgie;

·      3 (trei) posturi de medic în specialitatea pediatrie în cadrul UPU-SMURD

 

La concurs se pot prezenta rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, specialişti ori primari confirmaţi în specialităţile menţionate.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·      cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

·      copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;

·      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;

·      declaraţia scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil pe postul pentru care doreşte să concureze;

·      dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de Colegiul medicilor din România sau de Colegiul Farmaciştilor din România;

·      certificat privind starea de sănătate;

·      copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică;

·      chitanţa de plată a taxei de concurs.

 

 

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 15 septembrie 2014, orele 15,00.

Tematica şi bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist şi sunt afişate la sediul unităţii din strada Tabaci nr.1, pe site-ul spitalului www.scjuc.ro şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro la secţiunea Informare - concursuri, examene, diplome etc.

Taxa de concurs este în valoare de 200 lei RON şi se va achita la casieria spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii.

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN-MARIUS


 
 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

 

 

ANUNŢ

 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă datele privind susţinerea concursului organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de medic, după cum urmează:

 

 

·      un post de medic specialitatea hematologie în cadrul Ambulatoriului integrat, cabinet hematologie - 21-20 octombrie 2014, ora 8.30, la Spitalul Clinic Municipal" Filantropia", Secţia clinică hematologie;

·      un post de medic specialitatea boli infecţioase în cadrul Ambulatoriului integrat, cabinet boli infecţioase - 13-14 octombrie 2014 la Spitalul clinic de boli infecţioase si pneumoftiziologie „ Victor Babeş" Craiova, ora 9,00

·      un post de medic în specialitatea neurochirurgie în cadrul Secţiei Clinice Neurochirurgie- 14-15 octombrie 2014 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Secţia clinică neurochirurgie ora 9,00,

·      3 (trei) posturi de medic în specialitatea pediatrie în cadrul UPU-SMURD - 17-19 octombrie 2014 la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia clinică Pediatrie I, ora 9,00

 

 

 

 

MANAGER,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS


 
 

Cerere tip pentru inscriere la concurs - medici (format Word si format PDF)

Tematica hematologie (format PDF)

Tematica boli infectioase (format PDF)

Tematica neurochirurgie (format PDF)

Tematica pediatrie (format PDF)

Dosare depuse (format JPG)

Lista celor inscrisi la concurs (format PDF)