SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

CRAIOVA

 

ANUNŢ

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.698/2001, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele  posturi:

 

·      un post de medic specialitatea hematologie în cadrul Ambulatoriului integrat, cabinet hematologie ;

·      un post  de medic specialitatea neurologie pentru Compartimentul de Neurologie.

 

La concurs se pot prezenta rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, specialişti ori primari confirmaţi în specialităţile menţionate.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·      cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

·      copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;

·      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;

·      declaraţia scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil pe postul pentru care doreşte să concureze;

·      dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de Colegiul medicilor din România sau de Colegiul Farmaciştilor din România;

·      certificat privind starea de sănătate;

·      copie xerox de pe autorizaţia de liberă practică;

·      chitanţa de plată a taxei de concurs.

 

 

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 16 decembrie 2013, orele 15,00.

Tematica şi bibliografia de concurs sunt cele specifice gradului profesional şi specialităţii postului pentru care candidează şi sunt afişate la sediul unităţii din strada Tabaci nr.1, pe site-ul spitalului www.scjuc.ro şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro la secţiunea Informare - concursuri, examene, diplome etc.

Taxa de concurs este în valoare de 200 lei RON şi se va achita la casieria spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS al unităţii.

 

 

 

 

MANAGER INTERIMAR,

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN-MARIUS