A N U N T

 

 

 

                        Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova anuntă scoaterea la concurs a postului specific Comitetului Director, si anume:  

            - director financiar  – contabil – în perioada 29-31 august 2011

 

     Concursul se va desfăsura în conform cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/12.02.2007, privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director din spitalele publice - si va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 

DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL:

            a) test - grilă / lucrare scrisă de verificare a cunostintelor din legislatia specifică a postului, probă care se va sustine pe data de 29.08.2011 - orele 12. Acesta se va desfăsura pe durata a cel mult 3 ore.

            b) sustinerea proiectului / lucrării de specialitate pe o tema de specialitate din domeniul de activitate al postului, probă care se va sustine pe data de  30.08.2011 – orele 16,00;

            c) interviul de selectie, probă care se va sustine pe data de 31.08.2011, orele 13,00.

 

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, până la data de 19 august 2011, orele 15,00.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0251/502306- Serviciul Resurse Umane.

           

                                                                       

 

                                                          


Conditii de participare
Tematica
Teme cadru
Metodologie concurs