DOMNULE DIRECTOR,

 

 

 

 

Subsemnatul(a)___________________________________________, domiciliat(a) in Loc. ___________________, Str._____________________, Nr.______, Bl._________, Sc.___, Ap.____, fiul(fiica) lui _____________ si al(a) lui ________________, legitimat(a) cu BI/CI_______ seria_______, nr._______________, avand CNP________________________________, absolvent(a) al(a) _____________________________________ va rog a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului vacant de _____________________________________________, din Secţia Clinică  ____________________, concurs care va avea loc in data de ____________

 

 

Data,                                                                                 Semnatura,

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI DIRECTOR AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA, CRAIOVA