BAREM DE NOTARE

 PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

 

1.- Respectarea numărului de pagini ale proiectului - 8-10 pag   - 0,5 pct.

2.  - Respectarea meniului format font 14                                        - 0,5 pct.

3. - Descrierea situaţiei actuale                                                           - 0-1 pct.

4. - Analiza SWOT                                                                              - 0-1 pct.

5. - Identificarea problemelor critice                                                   - 0-1 pct.

6. - Selecţionarea unei probleme prioritare                                        - 0-1 pct.

7. - Dezvoltarea planului de măsuri              - scop                            - 0,5 pct.

                                                                    - obiectiv indicatori     - 0,5 pct.

- activitate - definire - 0,5 pct.

  - grafic gantt - 0,5 pct.

8.- Rezultate aşteptate                                                                 - 0,5 pct.

9.- Monitorizare                                  - indicatori                       - 0,5 pct.

10.- Evaluare                                                                                           - 1 pct.

          Notă:

   Se acordă 1 pct. din oficiu.

 

 

Membrii comisiei: