SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ

CRAIOVA

 

ANUNT

 

 

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova (Judetul Dolj) scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord .MS nr.698/2001, modificat si completat cu Ord. MS nr.378/2002, următoarele  posturi:

 

·       un post medic specialist hematologie în cadrul Ambulatoriului integrat, cabinet hematologie ;

·        un post  medic specialist pneumologie la Compartimentul de pneumologie din cadrul Sectiei Clinice Medicină internă;

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

·       cerere în care se mentionează postul pentru care doreste să candideze;

·       copie xerox de pe diploma de medic si adeverintă de confirmare în gradul profesional;

·       acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 a ordinelor mentionate;

·       declaratia scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil pe postul pentru care doreste să concureze;

·       certificat privind starea de sănătate;

·       copie xerox de pe autorizatia de liberă practică;

·       chitanta de plată a taxei de concurs.

 

            Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova, Serviciul RUNOS, până pe data de 03 decembrie 2012, orele 15,00.

Tematica si bibliografia de concurs sunt cele specifice gradului profesional si specialitătii postului pentru care candidează si sunt afisate la sediul unitătii din strada Tabaci nr.1, pe site-ul spitalului www.scjuc.ro si pe site-ul Ministerului Sănătătii www.ms.ro la sectiunea Informare - concursuri, examene, diplome etc.

Taxa de concurs este în valoare de 150 lei RON si se va achita la casieria spitalului.

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul RUNOS al unitătii.

 

 

 

 

MANAGER, 

CONF.UNIV.DR.PETRESCU FLORIN

 

 

 

Cerere tip pentru înscriere la concurs (format Word si format PDF)

Tematica pentru hematologie (format Word si format PDF)

Tematica pentru pneumologie (format Word si format PDF)