Casa scării principale de la SCJU Craiova a intrat în renovare.

Circuitul vizitatorilor, modificat în perioada lucrărilor

 

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova anunţă pacienţii şi aparţinătorii cu privire la desfăşurarea lucrărilor de modernizare a nodului central al unităţii medicale ce aduce şi modificări pentru accesul în unitatea medicală, în perioada următoare.

Este important ca populaţia să fie informată cu privire la aceste lucrări aflate în derulare, pentru a evita dificultăţile cu privire la accesul în spital. Conducerea spitalului îşi cere scuze pentru disconfortul creat şi asigură pacienţii, aparţinătorii şi cadrele medicale că lucrările se vor realiza în termenul estimat, iar această situaţie de moment va duce, în final, la modernizarea aspectului spitalului şi o mai bună igienizare.

Investiţie a Consiliului Judeţean Dolj

Consiliul Judeţean Dolj a încheiat contractul de lucrări nr.61/22.07.2019 pentru lucrarea „Reparaţii curente casa scării principale".

Pentru executarea acestor lucrări a fost solicitat reprezentanţilor spitalului, prin adresa nr. 15551/05.08.2019, avizarea programului de lucru de către Direcţia de Sănătate Publică Dolj. Direcţia de Sănătate şi-a dat acordul privind planul de măsuri pe perioada derulării lucrărilor după cum urmează:

În această perioadă uşile de acces din nodul central se vor închide etanş pentru a evita pătrunderea prafului şi a personalului neautorizat în zona de lucru.

 

Circuitul personalului se va face prin:

- scările laterale dreapta - acces zona Anatomie Patologică;

- scările laterale stânga - acces zona DSP;

- intrarea prin Ambulatoriu etaj ;

- intrarea parter hemodializă cu acces la lifturile pentru personal nr. 10,11 şi 12;

Toate aceste zone au acces la lifturile de personal de la parter şi etajul 1.

 

 

 

Circuitul vizitatorilor. Accesul vizitatorilor se face controlat prin:

- scările laterale dreapta - acces zona Anatomia Patologică;

- scările laterale stânga - acces zona DSP Dolj.

 

Pe perioada lucrărilor obligatoriu se va respecta programul de vizita stabilit la nivelul SCJU Craiova:

·        Luni-vineri: 15.00-17.00 şi 19.00-20.00

·        Sambata-duminica: 13.00-17.00

 

Circuitul pacienţilor. Internare se va face prin:

-         unitatea primiri urgenţe, liftul nr.5 (copii) şi 8, 9 (adulţi), parter;

-         Ambulatoriul de specialitate cu acces la lifturile nr.5 copii şi nr.8 şi 9 pentru adulţi, etaj 1 pentru clinici.

 

Lifturile îşi păstrează aceeaşi destinaţie:

 

-         bolnavi liftul nr.5, 8 şi 9;

-         lenjerie şi sterilizare liftul nr.7;

-         deşeuri medicale liftul 1 şi 2;

-         masa liftul nr.6, cu respectarea programului stabilit neexistând modificări ale circuitelor din cauza acestor lucrări.

Mulţumim tuturor pentru înţelegere!